Ett nytt hållbarhetsnätverk på Högskolan i Jönköping

Högskolan i Jönköpings nya hållbarhetsnätverk har haft sitt första möte.

Bakgrund

Bakgrunden till hållbarhetsnätverket JU Sustainability Network är att sex stycken forskare, som representerar alla fyra skolor på HJ, fick i uppdrag att kartlägga den undervisning om hållbar utveckling som sker vid HJ. De ville identifiera goda exempel, hitta verktyg för undervisning om hållbar utveckling och visa hur dessa verktyg kan inkluderas i befintlig undervisning. Resultatet blev bland annat insikten att det finns ett behov av en högskolegemensam plattform där lärare och personal kan träffas och utbyta idéer om hur man kan arbeta med hållbarhet och få studenterna engagerade i dessa frågor.

Första mötet

De hade sitt första möte i maj. Under mötet fördes diskussioner om olika idéer för att förbättra Högskolan i Jönköpings hållbarhetsarbete. Det beslutades att "JU Sustainability Directory" kommer att skapas för att, bland annat, utbyta information om hållbarhetskompetenser, ha kurser relaterade till hållbarhet och se intresse kring forskning/event. Flera idéer diskuterades för att främja Högskolan i Jönköpings arbete. Man bestämde att det ska hållas en seminarieserie om hållbar utveckling på HJ, en hållbarhetsdag samt att man ska utforska potentiella forskningsidéer. JU Sustainability Network ska vara en plattform för att stödja arbetet inom hållbarhet på Högskolan i Jönköping.

JU Sustainability Network-arbetsgrupp

Marcela Ramirez-Pasillas (JIBS/Projektledare)
Sofia Kjellström (HHJ) Ellen Almers (HLK)
Jonelija Zelic (JTH)
Gabriel Bake (HS)

2015-06-09