SimChild i Studio Ett

Sveriges Radio har i några reportage uppmärksammat SimChild, en interaktiv simulering av barnavårdsutredningar som nu testas vid Hälsohögskolans socionomutbildning. 

Det treåriga utbildningsprojektet SimChild finansieras av Vinnova och syftet är att utveckla en datorbaserad simulering där det blir möjligt för såväl socionomstudenter som yrkesverksamma socionomer att förbättra sin förmåga att förstå utsatta barns livsvillkor och föreslå effektivare insatser. Satsningen görs mot bakgrund av den kritik som riktats mot bristfälliga barnavårdsutredningar och svårigheter för landets socionomutbildningar att förbereda sina studenter för sådana utredningar. Projektet leds av Klas Borell , professor i sociologi och socialt arbete, vid Högskolan för Lärande och Kommunikation och Hälsohögskolan i Jönköping.

Läs mer på och lyssna på Sverigesradio.se

2015-06-18