Husqvarna Group trimmar Jönköping Universitys ingenjörsstudenter

Nu startar en ny kurs för studenterna i årskurs 3 på programmet Produktutveckling och design vid Tekniska Högskolan, Jönköping University. Kursen, med fokus på produktutveckling, ges i nära samarbete med Husqvarna Group.Fram till jul ska studenterna arbeta i team med målet att ta fram förslag på nästa generation batteritrimrar. Under kursen kommer varje team att ha tillgång till en trimmer för att få möjlighet att göra research kring bland annat design och funktionsutmaningar. Studenterna kommer även att ha nära kontakt med Husqvarna Groups produktutvecklingsavdelning.

”Syftet med kursen är att göra studenterna väl insatta i hela produktutvecklingsprocessen. De får fördjupade kunskaper inom delområdena industridesign, konstruktion med datorstöd samt material och tillverkning,” säger Conny Larsson, universitetsadjunkt industridesign .

Studenterna kommer att träffa en styrgrupp från Husqvarna Group vid fyra tillfällen under hösten. Vid jul är det dags för slutpresentationen då studentteamen presenterar sina färdiga modeller.

”Vi hoppas att kursen visar vad ett ingenjörsjobb kan innebära – att man kan vara innovativ produktutvecklare, idéskapare, projektledare eller konstruktör. Vår förhoppning är också att kursen ska göra studenterna mer anställningsbara” säger Conny Larsson.

Kursen ska utöver tekniska grundkunskaper, även ge träning i entreprenörskap, ledarskap och kommunikation, hållbar utveckling samt affärsmässighet.

”För oss är samarbetet ett sätt att öppna våra dörrar för studenterna. Vi vill visa vilka möjligheter ett globalt företag som vårt kan erbjuda. Vi är naturligtvis också mycket stolta och glada över att vi får dela med oss av våra kunskaper inom områdena el/batteri och förbränningsteknik” säger Johan Hallendorff, Director Primary & Concept Development på Husqvarna Group.

”Samarbetet med Husqvarna Group är ett fantastiskt exempel på hur vi redan i utbildningen kan integrera företag och studenter. Tekniska Högskolan sätter stort värde i att arbeta tillsammans näringslivet i alla våra utbildningar” säger Mats Jägstam, vd Tekniska Högskolan, Jönköping University.

För ytterligare information kontakta:

Conny Larsson mail: conny.larsson@ju.se, tel: 036-10 17 74
Mats Jägstam, mail: vd-jth@ju.se, tel 0704-33 88 68 eller
Johan Hallendorf, mail: johan.hallendorff@husqvarnagroup.com, tel: 036-36 44 47.

2015-09-15