Professor från Hälsohögskolan nytillskott i SBUs vetenskapliga råd

Arne Gerdner, professor i socialt arbete vid Hälsohögskolan, har utsetts att sitta med i ett av de två vetenskapliga råd som stöttar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, har i uppdrag att utvärdera metoder och insatser som används i hälso- och sjukvården och socialtjänsten, både etablerade och nya. Utifrån aktuell och välgjord forskning tar SBU reda på vilken effekt olika metoder och insatser har, om det finns några risker och om åtgärderna ger mest nytta för pengarna.

Vid SBU finns två vetenskapliga råd. Deras uppgift är att ge myndigheten råd om projektplaner, externa experter som ska medverka i projekt samt innehåll och metod i rapporter.

Den 1 juli 2015 fick SBU nytt namn och ett utvidgat uppdrag. Från att tidigare ha hetat Statens Beredning för medicinsk Utvärdering, heter myndigheten nu Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering, och ska även följa kunskapsutvecklingen på det sociala fältet, som socialtjänst och sociala omsorger. De vetenskapliga råden innehöll tidigare framför allt medicinska professorer, men har nu kompletterats med två professorer i socialt arbete: Per-Gunnar Edebalk från Lunds Universitet, och Arne Gerdner från Jönköping University.

Arne Gerdner är från början socionom och har arbetat som behandlare inom LVM-vården, samt vid FoU-enheten på Statens Institutionsstyrelse. År 1998 disputerade han i psykiatri. Han var tidigare professor vid Mittuniversitetet i Östersund.


2015-10-07