Framgångsrikt arbete i Rwanda och Etiopien fortsätter

Högre utbildning betraktas som avgörande för tillväxt och minskad fattigdom i Afrika. Men det råder brist på kvalificerade inhemska universitetslärare i afrikanska länder. För att förbättra den här situationen, har JIBS samarbeten med Addis Ababa University och University of Rwanda.

Under 2011 inledde JIBS ett femårigt projekt för att ta fram två doktorandprogram i företagsekonomi och nationalekonomi tillsammans med Addis Ababa University i Etiopien. Projektet möjliggjordes tack vare ett avtal med Sida, värt nästan 1 740 000 €.

Samarbetet mellan JIBS och Addis Ababa University innebär att doktoranderna får utbildning i Etiopien. Forskare från JIBS reser regelbundet till Addis Ababa för att undervisa och handleda studenterna.

År 2013 inledde JIBS, tillsammans med 10 andra svenska högskolor och universitet, ett samarbete med Sida för forskning och forskarutbildning i Rwanda. JIBS lärare reser till Rwanda och studenterna läser vissa kurser i Sverige.

I Kigali hålls vartannat år ett utvärderingsmöte för projektet. Senaste mötet hölls den 19-22 oktober, och JIBS presenterade utmärkta resultat för 2014-2015, inklusive framsteg över genomsnittet för sju doktorander vid JIBS, en internationell konferens i maj 2015 och initiativet för karriärutveckling som gör det möjligt för kollegor från Rwanda att komma till JIBS för att få stöd när det skriver vetenskapliga artiklar.

Den 23 september intervjuades den tredje gruppen av doktorander från Addis Ababa University (AAU) av lärare från AAU och JIBS. Bland 45 sökande har 5 kandidater valts ut och anländer till JIBS i mitten av november för att påbörja sina doktorandkurser. JIBS håller sex av åtta doktorandkurser årligen i AAUs forskarutbildning och handleder alla doktorander tillsammans med lärare från AAU.

2015-10-27