Brett samarbete i Tianjin

I oktober besökte Jan Mårtensson Kina och Tianjin Medical University för sjunde gången. Tillsammans med kollegor diskuterade han nuvarande och framtida studentutbyten, lärarutbyten och forskningssamarbeten.

– Det skiljer väldigt mycket mellan hur det ser ut där och hur det ser ut här, och det är det som jag tycker är så intressant, berättar Jan Mårtensson.

Jan Mårtensson, professor i omvårdnad vid Hälsohögskolan, har hunnit landa efter höstens resa till Kina och Tianjin, där han tillbringade tre veckor tillsammans med kollegor. Några av de som var med var Annette Nygårdh, universitetslektor i omvårdnad, Anders Broström, professor i omvårdnad och Henrik Jansson, docent i periodontologi. Den här gången var det större fokus på forskning än vanligt och Jan Mårtensson är nöjd med resultatet.

– Omvårdnadsforskningen i Kina ligger långt efter. Sjuksköterskor värderas inte som forskare där på samma sätt som i Sverige och vi känner att vi vill och kan vara ett stöd i uppbyggnaden av den typen av forskning, säger han.

Forskningssamarbetet med Tianjin Medical University har pågått en tid och sedan lite drygt ett år är tre av lärarna på sjuksköterskeprogrammet i Tianjin inskrivna som doktorander vid Hälsohögskolan med Jan Mårtensson som huvudhandledare. Lan Wang, Lu Qi och Nan Jiang forskar om kronisk obstruktiv lungsjukdom (kol), stroke och cancer och beräknas disputera någon gång 2018 eller 2019.

Sömnapné bland kineser

Under resan fick deltagande forskare möjlighet att diskutera framtida forskningssamarbeten.

Anders Broström är ansvarig för ett av de samarbeten som beräknas sätta igång under 2016. Det handlar om obstruktiv sömnapné. Tanken är att kartlägga hur stort problemet är i en kinesisk kontext bland personer med högt blodtryck.

En annan studie som planeras är att titta på kinesiska sjuksköterskors attityder till närståendes involvering i vården.

– I Kina tar närstående ett mycket större ansvar för att hjälpa till med vården, även då patienten är inlagd på sjukhus, bland annat gällande personlig hygien och mat. Vården i Kina kan vara ganska dyr och vid missnöje med vården är det inte ovanligt med konflikter och ibland även våldsamheter, vilket personalen upplever som mycket obehagligt. Därför vill vi jämföra vilka attityder sjuksköterskor har i Sverige och Kina till att involvera närstående i vården, berättar Jan Mårtensson.

Utveckla samarbetet om utbildning

Tianjin Medical University har haft lärarutbyte med Hälsohögskolan sedan 2012 och sedan 2014 har fyra studenter från sjuksköterskeprogrammet besökt Tianjin Medical University för en utbytestermin. Under våren 2016 kommer ytterligare två studenter befinna sig där för två kurser inom programmet samt praktik på ett sjukhus i staden.

Det finns flera skillnader mellan utbildningen i Sverige och utbildningen i Kina.

– I Kina är det större fokus på föreläsningar och tentamen på kurslitteraturen. Här i Sverige bygger vi utbildningen mycket mer på reflektion och kritiskt tänkande. Studenterna som kommer hit blir till en början lite förskräckta över att det är tänkt att de får uppgifter där de kritiskt ska granska något eller komma med förslag till förändringar. De är inte vana vid det, men efter ett tag så brukar de uppskatta det, förklarar Jan Mårtensson.

Lärarna måste även de anpassa sin undervisning till var de är någonstans. De metoder som används för att undervisa på sjuksköterskeprogrammet i Sverige fungerar inte alltid bra att använda i Kina. Så både metoder och innehåll måste anpassas.

– Det är viktigt att vi kompletterar deras undervisning och vice versa. Att man inte står och föreläser om samma sak som den egna läraren kunde ha gjort, utan att det ska tillföra något och vara till nytta i den aktuella kursen. Nu har en gästlärare från Kina till exempel haft en föreläsning om traditionell kinesisk medicin som komplementär metod här i Jönköping, berättar Jan Mårtensson.

Framtida samarbete med tandhygienistutbildningen

Med på besöket under oktober fanns även Henrik Jansson som fick en guidad rundvandring på tandläkarhögskolan.

– Utbildningen är utformad på samma sätt som i Sverige. Men en stor skillnad är att det är betydligt fler människor på betydligt mindre yta. Jag slogs av att tekniken var mycket modern, men jämfört med svenska förhållanden var basal hygien och lokalvård nästintill frånvarande, säger Henrik Jansson.

Henrik Jansson fick möjlighet att berätta om tandhygienistutbildningen i Jönköping och erbjöd att Hälsohögskolan kunde hjälpa till i uppstarten av en tandhygienistutbildning där.

Besök på svenska ambassaden

Lärarna och forskarna från Hälsohögskolan besökte även Peking med dess turistmål. De bjöds även in Svenska ambassaden för att berätta mer om samarbetet mellan Hälsohögskolan och Tianjin Medical University.

Fakta: Tianjin Medical University

Hälsohögskolan har haft ett samarbete med Tianjin Medical University sedan 2011. Tianjin Medical University var det första medicinska universitetet som godkändes av kinesiska staten efter införandet av folkrepubliken Kina. Sjuksköterskeutbildningen infördes 1983 och var först i Kina med att ge kandidatexamen. Sedan 1993 ges även masterutbildning i omvårdnad.
Forskarskolan i omvårdnad startade 2008. Den första som disputerade, Xiao-Ying Zang, hade Jan Mårtensson som medförfattare på en av sina artiklar.

Fakta: Tianjin

Tianjin är norra Kinas största hamnstad, beläget 14 mil från Beijing. Med cirka 16 miljoner invånare är Tianjin idag en utav Kinas mest expansiva regioner.

På bilden: Anders Broström, Annette Nygårdh, Anna Strömberg, Jan Mårtensson, Yue Zhao, Chunmei Wang, Qi Lu, Shan Zhao


2015-12-21