Tre JU-projekt får medel från Linnaeus-Palme

Jönköping University har beviljats medel motsvarande cirka 860 000 kronor för projekt inom programmet Linnaeus-Palme. Medlen går till projekt på JIBS, HHJ och HLK.

Linnaeus-Palme stöder långsiktiga bilaterala samarbeten på institutionsnivå mellan lärosäten i Sverige och lärosäten i låg- och medelinkomstländer. Samarbetet sker i projektform och bygger på lärar- och studentutbyten.

Universitets- och högskolerådet (UHR) har nu meddelat vilka ansökningar om bidrag från programmet som beviljats för läsåret 2016/2017. Beslutet från UHR innebär att tre av totalt åtta ansökningar från JU har beviljats medel från programmet. De ansökningar som beviljats är följande:

  • JIBS – företagsekonomi, för samarbete med Tecnológico de Monterrey, Mexiko
  • HHJ – tandvård, för samarbete med Sefako Makgatho Health Sciences University, Sydafrika
  • HLK – sociologi, för samarbete med Lebanese American University, Libanon

UHR fick in totalt 202 ansökningar, varav 61 beviljades till ett totalt belopp om 15 miljoner kronor. Mot bakgrund av minskade bidragsmedel har UHRs utgångspunkt i fördelningen vid denna ansökningsomgång – utöver hög kvalitetsnivå – varit att få en bra spridning av beviljade ansökningar bland de lärosäten som sökt.

UHRs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om denna ansökningsomgång och en lista över beviljade projekt.

2016-03-30