Stora Gerontologipriset till Leif Mannerström

I samband med Sveriges Gerontologidag den 20 april deras Stora Gerontologipriset ut. Gerontologidagen är en endagskonferens på temat ”Forskning och praktik i samverkan – utmaningar och möjligheter” och arrangeras av Sveriges Gerontologiska Sällskap i samarbete med Hälsohögskolan i Jönköping. Konferensen hålls i Forum Humanum, Hälsohögskolan, Jönköping University kl 9-17.

I år går priset till Leif Mannerström, med motiveringen:

"Leif Mannerström är en av Sveriges mest framstående gastronomer. Under många år har han engagerat sig i diskussionen om kvalitet i maten inom äldreomsorgen. Han har framhållit maten som ett bestående glädjeämne oavsett ålder och kraftfullt kritiserat äldreomsorgens bristande kunskap, intresse och ekonomiska ramar för möjligheterna att ge äldre god mat. Hans engagemang har förbättrat möjligheten för alla att argumentera för ökad matkvalitet i äldreomsorgen."

Förra årets pristagare, professor Bo Malmberg, kommer under konferensen att tala om ”Mäns och kvinnors åldrande”

Stora Gerontologipriset instiftades år 2003 av Sveriges Gerontologiska Sällskap. Priset, som finansieras av Ruth och Richard Julins Stiftelse, delas varje år ut till en person som gjort sig bemärkt inom området äldre och åldrande.

Hela programmet för dagen hittar du här.

2016-04-15