Ansökningsrekord för Jönköping University – igen!

Jönköping University är bland de lärosäten som ökar mest i landet när det gäller ansökningar till utbildningar som startar i höst. Det visar färska siffror från Universitets- och högskolerådet.

15 april var sista ansökningsdag till utbildningar med start hösten 2016. Ungdomskullarna i Sverige minskar och så gör även ansökningarna totalt nationellt – trots detta ökar ansökningarna till Jönköping University för andra året i rad.

Över 5 500 personer har sökt ett utbildningsprogram vid Jönköping University som sitt förstahandsval. Det är fler än någonsin och en ökning med 5 procent jämfört med förra året. Nationellt minskar antal ansökningar totalt med drygt 2 procent jämfört med förra året.

Bland universitet och högskolor med blandat utbildningsutbud hamnar Jönköping University på andra plats bland de som ökar mest, efter Högskolan Kristianstad.

– All time high – igen! Vi är väldigt glada för att utbildningarna vid Jönköping University väcker ett så stort intresse bland blivande studenter. Det är ett kvitto på att vår internationella prägel och vårt nära samarbete med företag och offentlig verksamhet är helt rätt. Vi är eftertraktade och vi har förmågan att växa, under förutsättningar att Utbildningsdepartementet ger oss ett ökat uppdrag, säger Lars Niklasson, prorektor vid Jönköping University.

Populäraste programmen

Det allra populäraste programmen i Jönköping är utbildningar till socionom, sjuksköterska, civilekonom och Human Resources. Även högskoleingenjörsutbildningarna ökar och har fler sökanden än någonsin.

Det program på grundnivå som ökat allra mest är tidigare Personalprogrammet som i år omformats till programmet Human Resources med de två inriktningarna psykologi och företagsekonomi. Inriktningen företagsekonomi ges i samarbete mellan Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköping International Business School.

Intresset för utbildningar på masternivå är fortsatt högt. Det populäraste masterprogrammet i år är Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd. Programmet ges inom Jönköping Academy, en samverkansplattform mellan Jönköping University, Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län.

Internationella studenter

Jönköping University har även många internationella studenter och här pågår rekryteringsperioden fortfarande genom lokal antagning fram till sommaren. Förra året välkomnade Jönköping University fler internationella programstudenter än någonsin tidigare och även i år är intresset för utbildningarna stort.

Ansökningar från internationella studenter är inte inräknade i den nationella statistiken från Universitets- och högskolerådet.

För mer information kontakta gärna:

Oskar Pollack, tf. avdelningschef Marknadsavdelningen, Jönköping University

John Hultberg, utbildningschef Hälsohögskolan
Telefon: 036-10 12 67

Stefan Engberg, utbildningschef Högskolan för lärande och kommunikation
Telefon: 036-10 14 04

Hanna Ståhl, utbildningschef Jönköping International Business School
Telefon: 036-10 10 71

Patrik Cannmo, utbildningschef Tekniska Högskolan
Telefon: 036-10 16 54

Nationell statistik:

Färre ungdomar ger lägre söktryck till högskolan - UHR.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2016-04-18