KK-stiftelsen tecknar 10-årigt avtal med Jönköping University

Jönköping University blir en KK-miljö. Satsningen gör det möjligt för Jönköping University att bygga en stark forskningsmiljö inom kunskapsintensiv produktframtagning – i nära samarbete med näringslivet.

Nu tecknas ett tioårigt avtal mellan Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) och Jönköping University för att skapa en stark forskningsmiljö på temat kunskapsintensiv produktframtagning.

– Det här är en satsning av stor strategisk betydelse för näringslivet och för vår region. Den för akademin och näringslivet närmare varandra och gör det möjligt för företag att delta aktivt i forskning som är direkt relevant för dem. För att regionens näringsliv ska bibehålla sin konkurrenskraft även framöver krävs ett forskningsbaserat produktutvecklingsarbete. Här är en KK-miljö en viktig resurs, säger Ulrika Geeraedts, utvecklings­direktör för Region Jönköpings län.

KK‐stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. KK-miljö är ett program som möjliggör för Sveriges nya lärosäten att utveckla profilerade miljöer för kunskaps- och kompetensutveckling. Programmet förutsätter en stark näringslivsmedverkan i forskningsprojekt och andra aktiviteter. Jönköping University har många nära samarbeten med näringsliv och offentlig sektor. Dessa sker på flera olika nivåer i verksamheten, allt från studenters examensarbeten och verksamhetsförlagda kurser i Sverige och utomlands, till långsiktiga forskningssamarbeten, projekt och nätverk både internationellt och nationellt.

– KK-miljön ger oss nya förutsättningar att ytterligare stärka samverkansklimatet, bland annat genom att arbeta ännu närmare företagen i våra forsknings- och utbildningsaktiviteter och kunna planera ännu mer långsiktigt och strategiskt tillsammans. Ett flertal forskningsområden inom Jönköping University kommer ingå och på det sättet bygger vi en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som bidrar till att utveckla regionens och Sveriges näringsliv, säger Magnus Granström, projektledare för KK-miljön på Jönköping University.

Husqvarna Group är ett av företagen som samverkar med Jönköping University.

– Jönköping University fyller en viktig funktion för oss och förser oss kontinuerligt med nya medarbetare, doktorander och exjobbare. Den nya KK-miljön kan utöka internationella och akademiska nätverk av samarbetspartners, vilket vi också kan dra nytta av i vårt FoU-arbete. Satsningen bidrar till att profilera Jönköping University som ett framtidsinriktat lärosäte och kan även göra det lättare att attrahera internationell spetskompetens till regionen, säger Andreas Rangert, produktutvecklingsansvarig på Husqvarna Group.

Jönköping University är nu en av endast fyra KK-miljöer i Sverige. Övriga är Mittuniversitetet och högskolorna i Halmstad och Skövde.

För mer information kontakta gärna:
Magnus Granström, projektledare KK-miljö på Jönköping University
Telefon: 036-10 15 82
E-post: magnus.granstrom@ju.se

2016-06-16