Mycket god samverkan vid Jönköping University

Jönköping University har mycket god samverkan med övriga samhället, både när det gäller aktiviteter och resultat. Det är omdömet från Vinnova efter att myndigheten nu har utvärderat samverkan vid svenska högskolor och universitet.

I sin bedömning skriver Vinnova bland annat att Jönköping University visar på mångfacetterade samverkansaktiviteter med en hög grad av ömsesidighet, samskapande och engagemang. Lärosätet har visat hur resultaten av samverkan skapar värde för samverkansparterna och för samhället i stort, och ökar kvaliteten och relevansen i både utbildning som forskning.

Vinnova har haft i uppdrag av regeringen att ta fram en modell för att värdera lärosätenas samverkan med det omgivande samhället, som ska kunna användas för framtida resursfördelning. Modellen har testats i två undersökningar, och i den andra som nu genomförts har 60 miljoner kronor fördelats till 26 universitet och högskolor baserat på prestation och kvalitet i samverkan. Jönköping University får 2,3 miljoner.

– Vi kan med glädje konstatera att vi har mycket goda samarbeten och samproduktion med privata och offentliga aktörer runt omkring oss för utveckling, innovation och tillväxt. Vi kommer att nyttja dessa medel som en plattform för att fortsätta utveckla arenor för samarbeten och utbyten, säger Lars Niklasson, prorektor vid Jönköping University.

Jönköping University har många nära samarbeten med näringsliv och offentlig sektor. Dessa sker på flera olika nivåer i verksamheten, allt från verksamhetsförlagd utbildning, studentprojekt och examensarbeten till långsiktiga forskningssamarbeten och medverkan i nätverk både internationellt och nationellt.

– Det pågår ett engagerat utvecklingsarbete vid många universitet och högskolor, men lärosätena behöver få starkare drivkrafter att samverka. Det är viktigt både för att stärka den vetenskapliga kvaliteten och för att forskning och utbildning ska komma till nytta i samhället, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

För mer information kontakta gärna:
Lars Niklasson, prorektor Jönköping University
Telefon: 070-333 03 65

Mer information från Vinnova:
Pressmeddelande 22 juni Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2016-06-22