Rekrytering av ny rektor tidigareläggs

Styrelsen har beslutat att arbete ska påbörjas som möjliggör tidigareläggning av rekrytering av ny rektor vid Jönköping University.

Rektor Anita Hansbos nuvarande förordnande gäller fram till och med den 30 april 2018. Start av rekryteringsprocess för ny rektor planerades därför att inledas under våren 2017.

Styrelsen har efter samråd med Anita Hansbo gjort bedömningen att en tidigareläggning av rekryteringsprocessen är det bästa för högskolan. Anita Hansbo har delgett styrelsen att hon delar denna uppfattning. Genom att starta arbetet nu tidigareläggs rekryteringen med cirka ett år.

Anita Hansbo är för närvarande sjukskriven och i hennes frånvaro fungerar prorektor Lars Niklasson som hennes ställföreträdare. Anita Hansbos sjukskrivning sträcker sig över sommaren. Hon beräknas återkomma i tjänst i augusti för att fullgöra rektorsuppdraget fram tills det att en ny rektor är på plats.

– Anita Hansbo har varit rektor för högskolan sedan 2009 och enligt styrelsens bedömning har hon som rektor lett högskolan genom flera viktiga förändringsprocesser med ett mycket gott resultat som gör att Jönköping University nu står väl rustat för nya utmaningar, säger styrelsens ordförande Monica Dahlbom.

– Jag är sjukskriven för utmattningssyndrom sedan några månader och planerar gradvis återgå i tjänst efter sommaren. Enligt min läkare är det emellertid svårt att förutsäga hur lång tid det kommer att ta innan jag är helt återställd. Därför är det rätt beslut av styrelsen att säkra ledningsfunktionen vid högskolan genom att inleda rekrytering. För min del innebär beslutet att min återhämtning underlättas och att jag ser fram emot att efter bästa förmåga fullgöra mitt åttonde och sista läsår som rektor vid Jönköping University, säger rektor Anita Hansbo.

 

2016-06-23