Byggmästareföreningen sponsrar professur vid Jönköping University

För två veckor sedan blev det klart att Jönköping University blir en så kallad KK-miljö. Nu är den första professuren inom KK-miljön redan på gång. Professuren kommer att ligga på Tekniska högskolan och ha temat byggproduktion.

Nu tecknar Tekniska högskolan och Jönköpings Läns Byggmästareförening avtal om en professur inom byggproduktion. Professuren är en mångmiljonsatsning inom ramen för Jönköping Universitys KK-miljö. Byggmästareföreningen kommer att delfinansiera professorstjänsten under de tre första åren.

– Det här är en viktig satsning för både högskolan och regionens byggföretag. Vi som högskola får möjlighet att ytterligare stärka vår forskningsmiljö inom bygg i samproduktion med Byggmästareföreningen och dess medlemsföretag. För företagen kommer samarbetet att ge direkt tillgång till nya och relevanta forskningsresultat, menar Mats Jägstam, vd på Tekniska Högskolan.

Jönköpings Läns Byggmästareförening representerar ett stort antal byggföretag i Jönköpings län. Föreningen bidrar sedan flera år med finansiering till forskning vid Jönköping University. Hittills har forskningen varit inriktad mot bebyggd miljö, men nu utvidgar man alltså med en satsning på byggproduktion.

– Inom byggbranschen ser vi ett behov av att effektivisera vår produktion som ett led i att öka vår konkurrenskraft. Den nya professuren tror vi kommer generera värdefull ny kunskap som vi kan använda för att utveckla våra produktionsmetoder, säger Ingemar Legrell, vd på Jönköpings Läns Byggmästareförening.

Tekniska högskolan befinner sig i en expansiv fas när det gäller både utbildning och forskning inom byggområdet. På utbildningssidan förbereder man just nu en ny masterutbildning med start hösten 2017. Den nya professuren inom byggproduktion blir ett led i den fortsatta utvecklingen av högskolans forskningsmiljö inom bygg.

Utnämningen till KK-miljö innebär att Jönköping University genom ett tioårigt avtal med Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) får möjlighet att – i nära samarbete med näringslivet – bygga en stark forskningsmiljö inom kunskapsintensiv produktframtagning.

För mer information, kontakta Mats Jägstam

2016-06-30