Satsning för fler kvinnliga ingenjörer

I fredags hölls en inspirationsdag för studievägledare från gymnasiet och högstadiet med syfte att förmedla en bild av hur en modern ingenjörs vardag kan se ut. Tanken är att studievägledarna ska bli bättre rustade för att informera elever – inte minst tjejer – om vad det innebär att arbeta som ingenjör.

Inspirationsdagen är en del i en större satsning för att locka fler kvinnor till ingenjörsyrket. Initiativet till dagen kommer från en samverkansgrupp mellan Tekniska Högskolan och ett tiotal företag från regionen.

– Vi ser att många företag idag efterfrågar kvinnliga ingenjörer, bland annat för att få in fler perspektiv i utvecklingen av nya produkter. Samtidigt vet vi att den bild unga tjejer har av ingenjörsyrket inte alltid stämmer med hur en modern ingenjör arbetar, och att det kan leda till att de väljer bort det här yrket, säger Anders Arvidsson som är Tekniska Högskolans representant i samverkansgruppen.

Studievägledarna fick bland annat lyssna till yrkesverksamma tjejer med en teknisk utbildning som berättade varför de valt att arbeta inom teknikområdet och om hur deras yrkesroll ser ut. Till exempel berättade Kim Stendahl från Kongsberg om hur det är att arbeta som teamledare inom mekanikområdet (se bilden).

Under dagen hölls också en inspirationsföreläsning av Staffan Truvé från Recorded Future, som har stor erfarenhet av att omsätta forskningsresultat i affärsidéer. Han berättade om hur datorer kan gå igenom enorma datamängder, exempelvis från Twitter, och förutspå händelser som upplopp eller cyberattacker, ungefär som man bygger väderprognoser. Även Ulf Johansson, professor vid Tekniska Högskolan, talade på samma tema, men med fokus på Tekniska Högskolans nya forskningsfält Data Science.

– Vi har fått mycket positiv respons från de inbjudna och kommer fortsätta jobba för att nå ut till tjejer på högstadiet och gymnasiet. Vi behöver kvinnor till regionens näringsliv och offentliga sektor för att stärka konkurrenskraften och vi vet att arbetsgrupper med mångfald producerar bättre resultat, säger Anders Lysén från Telia, som är med i samverkansgruppen.

De företag som ingår i gruppen är Cybercom, Husqvarna Group, iStone, Jordbruksverket, Kapsch, Kitron, Knowit, Kongsberg Automotive, SAAB Avionics Systems, SAAB AB Training & Simulation, Science Park samt Telia Company.

2016-09-29