Stort intresse för teknisk bastermin

Jönköping Universitys nya utbildningar för blivande ingenjörer lockar många. Även socionomprogrammet ökar.

Med start i vår erbjuder Tekniska Högskolan vid Jönköping University för första gången åtta tekniska basterminer för studenter som vill få behörighet till ett ingenjörsprogram. Sista ansökningsdag var den 17 oktober och intresset för de nya utbildningarna har varit över förväntan.

Patrik Cannmo, utbildningschef vid Tekniska Högskolan, är glad över att så många sökt de nya basterminerna:

– Det är mycket glädjande att vi har totalt 160 förstahandssökande till de nystartade tekniska basterminerna. Det behövs fler ingenjörer, både i Sverige och på den globala marknaden, och eftersom basterminerna ger platsgaranti till våra ingenjörsprogram får ännu fler chansen att bli ingenjörer.

Socionomprogrammen fortsätter att vara populära i hela landet och ökar även vid Jönköping University. Förra våren sökte 359 personer socionomprogrammet vid Hälsohögskolan i första hand, och i år är siffran 392.

Michael Sjökvist, som är ansvarig för Socionomprogrammet på Jönköping University, tror att det höga söktrycket beror på att utbildningen relaterar till många aktuella samhällsfrågor, och ger tillgång till en bred arbetsmarknad.

– Socionomer behövs inom många områden, och det är hög efterfrågan på dem. Vårt program har hög kvalitet enligt den senaste utvärderingen från Universitetskanslersämbetet, säger han.

Totalt i Sverige minskade antalet sökningar till vårens program och kurser på universitet och högskolor med tre procent, jämfört med vårterminen 2016.

2016-10-20