Kommunstyrelsernas ordföranden besökte JU

För fjärde året i rad bjöd JU ledning in länets kommuners styrelseordföranden för information och samtal. Mötet ägde rum på Mariedal fredag 20 januari.

- Det var ett mycket positivt möte. Det är viktigt för JU att bygga relationer med kommunernas styrelseordföranden. Vi vill informera om vad som är på gång hos oss, och vi behöver få inblick i kommunernas behovsbilder för att bidra till gemensam utveckling. Det har en stark koppling till högskolans strategier, säger prorektor Mats Jägstam.

Från JU ledning deltog förutom Mats Jägstam även Stephan Rapp, vd Högskolan för lärande och kommunikation.

2017-01-20