Tre projekt belönades med stipendier från Aktiestinsen

För femte året i rad delades Aktiestinsens stipendium för främjande av äldres aktiviteter och hälsa ut på Jönköping University.

Från vänster: Tinna Jonsson, Ing-Marie Jonsson, Sofia Kjellström, Anna Sundling och Hala Habib.

Onsdagen den 25 januari delades Aktiestinsens stipendium ut på Hälsohögskolan. Stipendiaterna bjöds in till lunch på Mariedal med representanter från Hälsohögskolan och Aktiestinsens stiftelse. Efter kaffe och kaka var det dags för stipendieutdelning. Tre av sju ansökningar tilldelades stipendium.

Stipendiaterna

Sofia Kjellström belönades med ett stipendium på 180 000 kronor för sitt projekt ”Äldres aktiva hälsobeteende och syn på hälsoansvar”. Syftet är att tillföra kunskaper som är direkt användbara i verksamheter, men också kunskaper som kan användas i ett längre tidsperspektiv och inom äldreområdet i stort.

Det andra stipendiet på 100 000 kronor gick till Anna Sundling och Hala Habib, för projektet ”Äldre tillsammans”. Projektet handlar dels om att bryta isoleringen av äldre på Nässjös seniorboenden, och samtidigt skapa mötesplatser för utlandsfödda seniorer.

– Vi planerar gemensamma aktiviteter, till exempel dansterapi och matlagning, för att få ett kulturellt utbyte, säger Hala Habib.

Dagens sista utdelade stipendium gick till Ing-Marie Jonsson och Tinna Jonsson på 180 000 kronor för projektet ”Cykla och minns”. Projektet har för avsikt att skapa en virtuell cyklingsupplevelse för seniorer på äldreboenden, och på så vis aktivera dem.

– Vi kopplar ihop en välvd skärm till Google Maps Street View och senioren får uppleva en cykeltur genom allt från skogarna i Värmland till stränderna på Hawaii, säger Tinna Jonsson.

Efter stipendiaternas presentationer avslutades dagen med bildvisning och berättelser från föregående års stipendiater.

2017-01-26