Satsningen som ska stärka svensk industri är igång

Fredagen den 28 april invigdes Jönköping Universitys nya forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktframtagning – SPARK. Den ska bidra till att utveckla regionens och Sveriges tillverkningsföretag mot mer kunskapsintensiva produkter och processer.

Invigningen inleddes med en utställning där ett 30-tal av högskolans pågående forsknings- och utbildningsprojekt kopplade till kunskapsintensiv produktframtagning presenterades. Projekten finns inom ett brett spektrum av områden, såsom logistik, gjuteriteknik, ortopedteknik och IT, och drivs i samproduktion med runt 70 olika företag.

Under eventet delade fem talare med sig av sin syn på vilka möjligheter satsningen innebär för regionen, företagen och lärosätet. En av dem var Andreas Rangert, produktutvecklingsansvarig på Husqvarna Group:

– Från Husqvarnas sida ser vi det här som ett mycket betydelsefullt initiativ. SPARK kommer bidra med viktig kompetensförsörjning och på längre sikt ser vi att forskningssamarbeten inom kunskapsintensiv produktframtagning kommer få betydelse för utvecklingen av våra produkt- och produktionsstrategier. För oss och hela Jönköpingsregionen kommer det här att bli en spännande resa framåt.

Kunskap som ger innovationskraft

Övriga talare var Madelene Sandström, vd för KK-stiftelsen, Malin Olsson, regionråd i Region Jönköpings län, Gustav Österström, vd på Science Park och Mats Jägstam, tf. rektor vid Jönköping University. Gustav Österström menade att konkurrens och teknikskiften gör att vi ständigt måste utveckla ny kunskap:

– Vi måste skapa förutsättningar för ny kunskap bland organisationer och människor då det är grunden till innovation. Genom den här miljön kopplar vi samman forskning, utbildning och innovationssystemet på ett sätt som skapar nya samarbeten i konstellationer som vi inte haft tidigare. Resultatet kommer bli ökad innovationskraft i regionen.

”Framtiden för högskolan”

Den nu invigda satsningen görs med stöd av KK-stiftelsen. Under fredagens event skrev Jönköping University och KK-stiftelsen under ett 10-årigt partnerskapsavtal. Madelene Sandström från KK-stiftelsen belyste i sitt tal långsiktigheten och vikten av högskolans initiativ:

– Det har varit ett arbete på flera år att nå fram till starten idag. Det här är inte ett projekt, inte ett centrum, utan ett stöd till Jönköping University att uppfylla sina egna ambitioner. SPARK kommer att vara framtiden för högskolan och hela området runt Jönköping.

Närmare 120 gäster deltog i invigningen. Från näringslivet var bland annat Husqvarna Group, Volvo Cars, SAAB Group, Gjuteriföreningen och ett antal företag från regionen representerade. Bland övriga gäster fanns representanter från Region Jönköpings län, Jönköpings kommun, Science Park, Handelskammaren i Jönköping, KK-stiftelsen, andra högskolor samt Jönköping University.

Namnet SPARK står bland annat för att satsningen ska vara en tändande gnista för innovation och konkurrenskraft i regionen och övriga Sverige. Den ska bidra till ett ökat kunskapsinnehåll i produkter och processer hos svenska företag. 

Läs mer om SPARK här

2017-05-03