Jönköping University får utbilda civilingenjörer

Universitetskanslersämbetet säger ja till Jönköping Universitys ansökan om att utfärda civilingenjörsexamen inom industriell produktframtagning.

Jönköping University har ansökt om tillstånd att utfärda civilingenjörsexamen i industriell produktframtagning. Universitetskanslersämbetet har nu beslutat att man föreslår till regeringen att bevilja ansökan.

– Detta är ett mycket glädjande besked. Vi har under de senaste åren byggt upp en stark forskning inom området industriell produktframtagning tillsammans med hundratals företag i regionen. Att vi nu kan komma att erbjuda en femårig civilingenjörsutbildning i Jönköping är ett strategiskt steg som ytterligare stärker vår samverkan med näringslivet och det omgivande samhället, säger Ingrid Wadskog, vd vid Tekniska Högskolan, Jönköping University.

Tekniska Högskolan är en av landets största utbildare av högskoleingenjörer och hade 2016 de populäraste högskoleingenjörsprogrammen i Sverige sett till antal ansökningar.

– Behovet i näringslivet för den här typen av civilingenjörer är mycket stort. Inriktningen knyter samman produkt- och produktionsutveckling, i ett globalt perspektiv. Att vi kan utöka utbildningsutbudet med civilingenjör är ett viktigt steg i att bygga Jönköping University vidare, i samverkan med våra partners, säger Mats Jägstam, tf. rektor Jönköping University.

– Vi på Husqvarna Group är väldigt glada över att få civilingenjörsutbildning till Jönköping då vi ser ett stort behov av kvalificerad arbetskraft inom hela koncernen under många år framöver. Utbildningen kommer att öka kompetensen i regionen och höja Jönköping Universitys attraktionskraft. Vi ser fram emot att jobba ihop med Jönköping University för att göra detta till Sveriges bästa civilingenjörsutbildning, säger Andreas Rangert, produktutvecklingsansvarig Husqvarna Group.

Det formella beslutet om utfärdandet av civilingenjörsexamen tas av regeringen. Det första civilingenjörsprogrammet vid Jönköping University planeras att starta hösten 2018. Redan våren 2018 kommer en behörighetsgivande Teknisk bastermin knutet till civilingenjörsprogrammet att ges.

Beslutet på Universitetskanslersämbetets webb
http://uka.se/om-oss/publikationer--beslut/beslut-om-examenstillstand/beslutade-examenstillstand/2017-06-14-stiftelsen-hogskolan-i-jonkoping-civilingenjorsexamen-i-industriell-produktframtagning.html

_____________________________________________________________________

För mer information kontakta gärna:

Ingrid Wadskog, vd, Tekniska Högskolan, Jönköping University
Telefon: 036-10 16 50

Patrik Cannmo, utbildningschef, Tekniska Högskolan, Jönköping University
Telefon: 036-10 16 54

2017-06-14