Docentföreläsning om aktivitet och delaktighet

Hur delaktiga är barn med lindrig utvecklingsstörning i sitt vardagsliv? Och hur påverkas en människas aktiviteter efter en hjärnskakning? Detta svarade Elisabeth Elgmark på under sin docentföreläsning i hälsa och vårdvetenskap som hölls den 27 oktober.

Portrait Elisabeth Elgmark

Elisabeth Elgmark är verksam inom forskargruppen CHILD vid Jönköping University. Där studerar hon hur delaktiga skolbarn med lindrig utvecklingsstörning är i sitt vardagsliv.

– Jag är intresserade av att se om barn låter bli att göra saker som de tycker är viktiga. Om ett barn till exempel tycker om fotboll, men inte ägnar sig åt det genom att spela, heja på eller vara engagerad på andra sätt så blir barnet inte delaktig i sitt vardagsliv, förklarar Elisabeth Elgmark.

Forskningen är viktig för att vi ska få mer kunskap om hur man kan stödja barn med lindrig utvecklingsstörning.

– Alla barn ska ha lika möjligheter och får de det stöd och resurser som de behöver har de en förmåga att utvecklas, berättar Elisabeth Elgmark.

Förutom delaktighet i vardagen hos barn med lindrig utvecklingsstörning avhandlade docentföreläsningen aktivitet i vardagen hos vuxna som fått en hjärnskakning. Fokus låg på begreppen aktivitet och delaktighet.

– Jag ville lyfta hur viktigt aktivitet är för den mänskliga varelsen, vad aktivitet och delaktighet betyder för oss, säger hon.

Elisabeth Elgmark började sin forskningskarriär med att skriva sin avhandling om hur hjärnskakningar hos vuxna påverkar deras aktiviteter efter skadan. I aktivitetsbegreppet inräknas all aktivitet i det dagliga livet som till exempel personlig vård, det vi gör i vårt hem, i vårt arbete och på vår fritid.

Förutom att forska undervisar Elisabeth Elgmark studenter på arbetsterapiprogrammet samt studenter på avancerad nivå.

2017-10-25