Högt betyg för Grundlärare fritidshem

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem har fått omdömet "hög kvalitet" av Universitetskanslerämbetet.

Three students walking from HLK

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har genomfört en pilotutvärdering av ett urval  av svenska grundlärar- och förskollärarutbildningar. Syftet har varit att testa utvärderingsmetoden för utbildningar för att avgöra vad som eventuellt bör förändras och förtydligas inför att ordinarie granskningar drar igång.

Åtta utbildningar från hela landet har deltagit i pilotutvärderingen. Utbildningarna får antingen omdömet "hög kvalitet" eller "ifrågasatt kvalitet".

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan för lärande och kommunikation är ett av dem som fått omdömet "hög kvalitet". 

De som får omdömet hög kvalitet är färdigutvärderade och kommer inte att ingå i den ordinarie utvärderingen. Utbildningar som får omdömet ifrågasatt kvalitet kommer att utvärderas på nytt i den ordinarie utbildningsutvärderingen som startar i mars 2018.

Läs beslutet från UKÄ här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (pdf)

2017-11-01