Andra ljuset tänds

Del två i vår julkalender handlar om barns delaktighet. Två doktorander berättar om sin forskning i ämnet.

Four candles and christmas decorations

Varje fredag i december tänder vi ett kunskapens ljus och släpper en video där två forskare samtalar om ett spännande ämne.

I del två träffar ni Frida Åström, doktorand inom Handikappvetenskap vid Högskolan för Lärande och Kommunikation, och Frida Lygnegård som är doktorand inom Handikappvetenskap vid Hälsohögskolan. Båda forskar om hur barn och ungdomar, med och utan funktionsnedsättningar, kan vara delaktiga och engagerade i skolan och på fritiden.

2017-12-08