Ny docent i handikappvetenskap

Hur kan funktionshinder förstås utifrån olika modeller, med fokus på det sociokulturella perspektivet? Det ger Staffan Bengtsson svar på under sin docentföreläsning den 3 maj.

Staffan Bengtsson är lektor i socialt arbete, samt biträdande avdelningschef för avdelningen för socialt arbete vid Hälsohögskolan. I sin tidigare forskning har han bland annat fokuserat på uppkomsten av anstaltsideologin i Sverige under 1800-talet, samt studerat hur man förstår funktionshinder i sociala kontexter.
– Jag har ett starkt intresse för att studera historien och att försöka förstå oss själva genom att se allt i ett längre tidsperspektiv. Frågor som har intresserat mig är problematiken med funktionshinder utifrån olika värdesystem och vilka normer och värderingar som synliggörs i de här värdesystem, säger Staffan Bengtsson.

Under docentföreläsningen den 3 maj, kommer diskussionen att kretsa kring inklusion, exklusion och sociala kategoriseringar. Som ingångar på området finns de sociokulturella och historiska aspekterna.
– Funktionshinder är inget isolerat fenomen, utan vi måste förstå det utifrån omgivningen och i relation till det övriga samhället. Hur uppstår inkludering och exkludering och vad finns det för spänning däremellan? Det är viktiga frågor och funktionshinder ska ses i ett bredare perspektiv, med kroppen i förhållande till olika kontexter, säger Staffan Bengtsson.

2018-05-02