Två forskarutbildningar inom pedagogik får omdömet "hög kvalitet"

Utbildning på forskarnivå inom pedagogik och pedagogik med inriktning mot didaktik får omdömet ”hög kvalitet” medan pedagogik med inriktning mot specialpedagogik får ”ifrågasatt kvalitet” i UKÄ:s granskning.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i en nationell utvärdering bedömt kvaliteten på utbildningar på forskarnivå som leder till licentiat- och doktorsexamen inom pedagogik.

När det gäller Jönköping University har UKÄ beslutat att ge omdömet ”hög kvalitet” för utbildningarna inom pedagogik samt pedagogik med inriktning mot didaktik. För pedagogik med inriktning mot specialpedagogik har Jönköping University fått omdömet ”ifrågasatt kvalitet”.

Utbildningarna inom området pedagogik finns på Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University. Där är Cecilia Bjursell är tillförordnad vd. Hon säger:
– Det gläder oss att vi fick omdömet hög kvalitet för forskarutbildning i pedagogik och pedagogik med inriktning mot didaktik. Vi ser UKÄ:s granskningar som ett mycket viktigt underlag i vårt kvalitetsarbete, där fortsatt utveckling av forskarutbildningen ingår som en naturlig del. När det gäller det område där vi fick omdömet ”ifrågasatt kvalitet” ska vi nu noggrant analysera UKÄ:s bedömningar och ta fram en handlingsplan för att rätta till de brister som har påtalas.

Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, har ett år på sig att rätta till bristerna. I juni 2019 ska skolan skicka in en redogörelse för de åtgärder som har vidtagits.


För mer information, välkommen att kontakta:
Cecilia Bjursell, vd Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University,
tel. 036-10 15 00

2018-06-25