Rektor Agneta Marell extern medlem i Hankens nya styrelse

Den 25 oktober 2018 utsågs ny styrelse för Hanken Svenska handelshögskolan i Finland. Agneta Marell valdes då som ny extern medlem i styrelsen.

Styrelsen är Hankens högsta beslutande organ och består av tio medlemmar: fem interna, fyra externa samt en studentrepresentant. De interna medlemmarna nomineras och väljs av högskolans personal. De externa medlemmarna, varav Agneta Marell är neen, väljs av universitetskollegiet på förslag av ett valutskott. Studentkåren vid Hanken väljer sin representant till styrelsen.

Hankens styrelse med mandatperiod 1 januari 2019 – 31 december 2021:

Interna medlemmar
Sampo Sauri, medieproducent
Kristina Heinonen, professor i marknadsföring
Kenneth Högholm, professor i finansiell ekonomi
Mikko Vesa, forskardoktor inom företagsledning och organisation
Sofia Stolt, universitetslektor i svenska

Externa medlemmar
Jannica Fagerholm, VD, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Roger Holm, direktör, Wärtsilä Marine Solutions
Janne Larma, VD, eQ och Advium Corporate Finance
Agneta Marell, rektor Jönköping University

Studentmedlem
Rasmus Sinnemaa, ekonomie studerande

Hanken Svenska handelshögskolan är den äldsta handelshögskolorna i Finland och har verksamhet i Vasa och Helsingfors. Hanken är EQUIS-, AACSB- och AMBRA-ackrediterade.

2018-11-02