Jönköping University ett av fem lärosäten som uppfyller kraven för ny tandhygienistexamen

Universitetskanslerämbetet, UKÄ, har beslutat att fem lärosäten uppfyller kraven för den nya tandhygienistexamen som regeringen fattade beslut om i juni 2018. Ett av de fem lärosäten är Hälsohögskolan vid Jönköping University.

För att höja kvaliteten på tandhygienistutbildningen och ge studenterna bättre förutsättningar i sitt framtida yrkesliv beslutade regeringen i juni 2018 att kraven för tandhygienistexamen skulle ändras. Förändringen innebär nya och reviderade mål i examensbeskrivningen och att omfattningen ökar från 120 högskolepoäng till 180 högskolepoäng, vilket motsvarar ett års heltidsstudier.

De sakkunnigas bedömning är att Stiftelsen Högskolan i Jönköping har de förutsättningar som krävs för att ge tandhygienistexamen och att utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och de examensmål som anges i högskoleförordningen. UKÄ instämmer i de sakkunnigas bedömning. UKÄ föreslår därför att Stiftelsen Högskolan i Jönköping får tillstånd att utfärda tandhygienistexamen.

Tandhygienist är en eftertraktad yrkesgrupp och som har fått allt mer arbetsuppgifter under. Med den nya treåriga professionsexamen så kommer både statusen och kvalitén att öka.

På Hälsohögskolan har utbildningen en god forskningsförankring och är ett av de lärosäten med högst forskningsaktivitet inom området. Av landets 23 disputerade inom området så är i dagsläget fyra verksamma vid Hälsohögskolan.

- Vi är väldigt glada över att vara ett av de fem lärosäten som är aktuella för den nya tandhygienistexamen och vi är väldigt stolta över vår goda forskning och utbildning inom området, säger Dennis Larsson, vd och akademisk ledare vid Hälsohögskolan.

Eftersom Jönköping University är en stiftelsehögskola så är det regeringen som tar det formella beslutet och detta kommer att ske under våren.

Läs mer om JU:s tandhygienistprogram här

2019-03-05