Nya utbildningar på Jönköping University

Idag den 15 mars öppnar ansökan till höstens program och kurser på landets högskolor och universitet. På Jönköping University startar både Tekniska Högskolan (JTH) och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) nya utbildningar med start i augusti. Utbildningarna kan sökas 15 mars-15 april.

Ny master i artificiell intelligens: AI Engineering

JTH startar ett nytt tvåårigt masterprogram inom AI Engineering. Programmets fokus ligger på att utveckla algoritmer, metoder och system för artificiell intelligens och maskininlärning. AI ses av många som nästa digitala revolution.

–Det finns ett enormt behov av kompetens inom det här området. Främsta barriären för att AI och maskininlärning ska kunna användas fullt ut är brist på kompetens i näringslivet, både i Sverige och internationellt. Högskolan har redan forskning på frammarsch inom AI och blir nu även bland de första lärosätena i landet som har en masterutbildning inom området, säger Ulf Johansson, professor i datavetenskap på JTH.

Läs mer om AI Engineering

Ny master/magister i hållbar kommunikation: Sustainable Communication

Sustainable Communication är namnet på den nya master-/magisterutbildningen inom medie- och kommunikationsvetenskap på HLK. Programmet kan sökas som både en tvåårig master och en ettårig magister.

Det nya programmet fokuserar på relationen mellan media och kommunikation och de miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbarhet. Programmet bygger på ett nära samarbete med forskningsmiljön Hållbar kommunikation, i vilket bland annat ingår miljökommunikation, global journalistik, transmedia storytelling och kommunikation för utveckling.

Läs mer om Sustainable Communication (ettåriga)

Läs mer om Sustainable Communication (tvååriga)

Ny väg till läraryrket: Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Genom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan studenter som redan läst ett antal högskolepoäng i ämnen relevanta för grundskolans år 7-9 och/eller gymnasieskolan komplettera tidigare studier och erhålla en ämneslärarexamen efter ett och ett halvt år. KPU kan läsas med inriktning mot årskurs 7-9 (med 1-3 undervisningsämnen) eller gymnasieskolan med (1-2 undervisningsämnen).

-KPU ger studenter på högskola som redan läst relevanta skolämnen möjligheten att komplettera med praktik och kurser inom utbildningsvetenskap. Vi är mycket glada att HLK kan ge fler möjligheten att få en lärarlegitimation, då vi behöver fler behöriga lärare i länet, säger Håkan Sandgren, utbildningschef på HLK.

Nya ämnen inom Ämneslärarutbildningen, årskurs 7-9

HLK har sedan tidigare utbildat Ämneslärare med inriktning mot undervisning i årskurs 7-9 och från och med hösten 2019 utökas antalet ämnen som är möjliga att välja. Från och med hösten finns möjlighet att utbilda sig i ämnena Engelska, Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap.

Läs mer om Ämneslärarutbildningen

Kontaktuppgifter för ytterligare information

Utbildningar vid Tekniska Högskolan:
Patrik Cannmo, utbildningschef: 036-10 16 54, patrik.cannmo@ju.se

Utbildningar vid Högskolan för lärande och kommunikation:
Håkan Sandgren, utbildningschef: 036-10 13 55, hakan.sandgren@ju.se

2019-03-15