Stort intresse för utbildningar på avancerad nivå vid Jönköping University - ökning med 28%

Den 15 april var sista ansökningsdag till utbildningar med start hösten 2019. Statistik från UHR visar att söktrycket till högskolor och universitet på nationell nivå är i stort sett detsamma som föregående år, vilket är ett trendbrott efter flera års minskning. Detta syns även i ansökningarna till Jönköping University, men här har de förstahandssökande till program på grundnivå minskat medan antalet förstahandssökande till avancerad nivå har ökat med totalt sett 28%.

– Det är mycket glädjande att intresset för våra avancerade utbildningar är så stort, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University. Totalt har antalet förstahandssökande till våra utbildningar på avancerad nivå ökat med 28%, 693 ansökningar i år jämfört med 541 ansökningar 2018.

Siffror från UHR visar också att antalet antagna internationella studenter till höstens masterutbildningar vid Jönköping University ökat procentuellt mest bland alla svenska högskolor, +65% jämfört med 2018.

– Den stora ökningen av internationella masterstudenter tyder på att vår dragningskraft och popularitet ökar utomlands vilket ligger i linje med vår strategi. Extra glädjande är också att siffrorna från UHR inte visar hela sanningen, utöver UHRs siffror har vår lokala direktantagning redan antagit närmare 500 nya internationella masterstudenter.

Utbildningar inom bristyrken populära

6 638 sökande har haft Jönköping University som sitt förstahandsval, jämfört med 6 583 sökande 2018. Det är således en liten ökning av antalet förstahandssökande. På grundnivå är Socionomprogrammet den absolut populäraste utbildningen, följt av Sjuksköterskeprogrammet. De två mest populära utbildningarna på avancerade nivå vid Hälsohögskolan är Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska samt Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd (ges av Jönköping Academy, en avdelning på Hälsohögskolan i samarbete med Region Jönköpings län samt kommunerna i Jönköpings län).

Vid Tekniska Högskolan har intresset ökat för masterprogrammen. Två av de program som ökat är Sustainable Building Information Management och Production Development and Management. Flest förstahandssökande på grundnivå har programmet Grafisk design och webbutveckling.

Även vid Jönköping International Business School (JIBS) är antalet sökande till masterprogrammen fler jämfört med tidigare år. Engineering Management och International Logistics and Supply Chain Management är två populära program, men den största ökningen i antal sökande visar de internationella masterstudenterna. JIBS är sedan 2015 dubbelackrediterade av EQUIS och AACSB, vilket är en internationell kvalitetsstämpel av handelshögskolor.

Programmet inom Medie- och kommunikationsvetenskap som ges vid Högskolan för lärande och kommunikation är fortsatt populärt, liksom programmet Human Resources med inriktning mot psykologi på grundnivå.

Jönköping University bedriver även yrkeshögskoleutbildning (YH) inom flera områden i samarbete med kommuner och branschorganisationer. Inom YH-utbildningarna är samarbetet med företag och organisationer nära för att förse arbetslivet med den kompetens de behöver. De populäraste YH-utbildningarna i år är Vårdadministration och Webbutvecklare, som båda dessutom ökar i söktryck.

– Vi kan konstatera att Jönköping University i stort följer den nationella trenden och att vi fortsatt har ett gott söktryck i förhållande till antal utbildningsplatser. Nu fortsätter arbetet internt med analys och uppföljning, avslutar rektor Agneta Marell.

Populärast på JU


De mest sökta utbildningarna på grundnivå

 1. Socionomprogrammet
 2. Sjuksköterskeprogrammet
 3. Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet
 4. Civilekonomprogrammet
 5. Grafisk design och webbutveckling

De mest sökta utbildningarna på avancerad nivå

 1. Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska
 2. Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd
 3. Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
 4. Engineering Management
 5. International Logistics and Supply Chain Management

De mest sökta kurserna

 1. Projektledning i praktiken
 2. Videoredigering och rörlig bild
 3. Videoredigering i After Effects
 4. Jihadism och terrorism
 5. Sociala medier i teori och praktik

Läs pressmeddelandet från UHR.


För mer information, kontakta gärna:

Annica Herentz Brobakken, utbildningschef Hälsohögskolan
Telefon: 036-10 11 87

Petra Wagman, Utbildningschef Hälsohögskolan
Telefon: 036-10 12 61

Håkan Sandgren, utbildningschef Högskolan för lärande och kommunikation
Telefon: 036-10 13 55

Anna Blombäck, utbildningschef Jönköping International Business School
Telefon: 036-10 18 24

Patrik Cannmo, utbildningschef Tekniska Högskolan
Telefon: 036-10 16 54

Andreas Friberg, avdelningschef Marknadsavdelningen
Telefon: 036-10 10 29

Campus, Jönköping University
2019-04-18