19.9 miljoner till e-merge – projekt om e-handel och logistik

Projektet e-merge vänder sig främst till de små och medelstora företag som påverkas av den snabba digitaliseringen. Den här förändringen påverkar affärslogiken och därmed hur handels- och logistikprocesser bör utformas för att kunna möta de nya krav som e-handel ställer på dessa företag.

Projektet e-merge startade under senhösten 2018 och pågår i tre år. Visionen med projektet är att offentliga utvecklingsresurser, forskning och lokalt entreprenörskap ska ta Jönköpings län till ”ett nationellt ledande kunskaps- och utvecklingscentrum inom digitala affärer och logistik”.

Idéen om att utveckla digitaliseringen inom e-handeln och logistiken i Jönköpingsregionen föddes redan 2015. Då genomfördes undersökningar på företag i Jönköping som visade att det finns mycket utvecklingspotential inom detta området.

- Tillsammans med studenter som läser Industriell organisation och ekonomi på Tekniska högskolan i Jönköping intervjuades cirka 200 detaljhandelsföretag om var i digitaliseringen de befinner sig nu, vart de vill komma och viktiga utmaningar. Detta gav en bra plattform och kunskapsbas att utgå ifrån, säger Universitetslektor Hamid Jafari som är projektledare för e-merge på Tekniska högskolan i Jönköping.

Projektet e-merge har tre delmål:

  1. Förstärka länets gemensamma position och samordna utvecklingen av projektets vision.
  2. Expandera, bredda och utveckla det existerande företagsnätverket inom e-handel och logistik.
  3. Bidra till att nya och etablerade logistik- och e-handelsföretag skapar hållbara processer och anpassade affärsmodeller.

När projektet är genomfört är målsättningen att länets små och medelstora företag har stärkt sin konkurrenskraft genom utprovade och hållbara digitala lösningar samt att helt nya verksamheter har skapats.

Projektet genomförs med medel från Tillväxtverket och ERUF, EU:s regionala utvecklingsfond. Region Jönköpings län är projektägare, Tekniska högskolan i Jönköping och Science Park är samverkansparter. Projektets budget är på 19,9 miljoner kronor. Almi, Handelskammaren Jönköpings län, Sparbanksstiftelsen Alfa och Jönköpings kommun är medfinansiärer.

Från Logistik och Verksamhetsledning på JTH deltar Hamid Jafari, Joakim Wikner, och en doktorand.

Mer information finns på: www.e-merge.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019-04-30