Anslag för fortsatt forskning kring utsatta barn

Mikael Skillmark, lektor i socialt arbete på Hälsohögskolan, har fått 250 000 kronor i anslag från stiftelsen Allmänna Barnhuset för att fortsätta sin forskning kring utsatta barn.

- Fantastiskt roligt och väldigt viktigt för vårt arbete, säger han.

Mikael Skillmark, lektor i socialt arbete på Hälsohögskolan

Mikael Skillmark, lektor i socialt arbete på Hälsohögskolan, har fått 250 000 kronor i anslag från stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Forskningen handlar om hur socialarbetare inom socialtjänstens öppenvård hanterar villkoren och gränserna för sina serviceinsatser gentemot familjer som är i behov av stöd och hjälp. Det vill säga när och mot vilken bakgrund man kommer fram till att en serviceinsats inte är tillräcklig och man måste påbörja en utredning.

Mikael Skillmark berättar att forskningen har vuxit fram genom ett samarbete med Kommunal utveckling i Jönköpings län.

Ska filma möten

I studien ska man filma möten mellan familjer som får serviceinsatser och socionomer. Detta för att kunna studera vad som sker när socialarbetare kommer fram till att antingen servicen mot familjen fungerar eller att den inte gör det.

- Vi behöver mer kunskap om hur socialarbetare kommer fram till sina bedömningar och vilka kunskaper som ligger bakom hur socialarbetare bedömer barns och familjers behov, säger Mikael Skillmark.

Vilken roll har barnet?

En särskild frågeställning i studien är vilken roll barnet eller barnen i familjen har i sådana här fall.

- Socialtjänstlagen har ett tydligt barnperspektiv och utgångspunkten är att barnet ska kunna påverka sin situation. Men tidigare forskning har visat att barnets röst ofta förhandlas bort och att det är föräldrarna som sätter agendan, säger Mikael Skillmark.

Anslaget är på 250 000 kronor och det kommer att användas under år 2020. Även Pia Bülow och Monika Wilinska, professor respektive docent på Hälsohögskolan, är involverade i studien liksom Christian Kullberg, professor på Mälardalens högskola.

- Vi ser det som början på ett långsiktigt arbete och hoppas på ytterligare medel framöver så att vi kan fördjupa och bredda våra insatser på det här området, säger Mikael Skillmark.

Han betonar att anslaget är väldigt viktigt för att kunna genomföra studien.

- Pengarna är en bekräftelse på att vi är något på spåren, men ger oss även en möjlighet att fortsätta med de goda idéerna som vi har arbetat fram med de yrkesverksamma i studien som jobbar ute på fältet.

”Väldigt goda idéer”

Mikael Skillmark Han menar att väldigt goda idéer kan komma ur den här typen av samverkan mellan lärosäten och yrkes- samt brukarrepresentanter.

- Vi ställer frågor tillsammans ur ett både akademiskt och praktiskt intresse. Det känns extra kul att vi har fått den möjligheten, säger han.

2019-05-27