Tillan Strand får pedagogiskt pris

Tillan Strand får pedagogiskt pris vid Jönköping University. Foto: JU.

Tillan Strand får pedagogiskt pris vid Jönköping University för att ha motiverat och engagerat kollegor till att utveckla undervisningen vid Hälsohögskolan i Jönköping.

För att uppmärksamma särskilt värdefulla insatser på det pedagogiska området har Jönköping University instiftat ett pedagogiskt pris, vilket har delats ut sedan 2014.

2019 tilldelas priset Tillan Strand, universitetsadjunkt omvårdnad på Hälsohögskolan. Hon får priset för att hon i sin lärargärning bland annat har implementerat nya idéer för undervisning och lärande genom införandet av så kallad ”case”-metodik. Det innebär att studenterna ställs inför realistiska problem, beskrivna i ett praktikfall eller i ett ”case”.

"Har engagerat kollegor"

Tillan Strand har motiverat och engagerat kollegor till att med denna metodik utveckla undervisningen vid Hälsohögskolan, enligt motiveringen till priset.

”Tillan har också ökat förståelsen för ämnet omvårdnad genom att sätta det i ett relevant sammanhang samt genom en starkt engagerad lärarinsats med tydlig återkoppling till studenterna vunnit stor uppskattning bland studenter och kollegor”, står det i motiveringen.

20 000 kronor i prissumma

Priset delas ut vid Akademisk högtid vid Jönköping University den 12 oktober och prissumman är på 20 000 kronor.

2019-08-12