Offentliga föreläsningar startar i veckan

Torsdag den 12 september startar höstens offentliga föreläsningar på Jönköping University. Först ut är Birgitta Ander som föreläser om ungdomars berusningsdrickande. 

Höstens program är brett och innehåller ämnen som sträcker sig mellan Selma Lagerlöfs inverkan på skolan, svenskan och Sverige, icensättning av slag från det amerikanska inbördeskriget och den nya stadsdelen Södra Munksjön. Bland annat berättar Timur Uman, biträdande professor i företagsekonomi om kulturell mångfald i arbetslivet och Martin Dackling, lektor i historia om att driva jordbruk med syskon under 1900-talet.

De offentliga föreläsningarna är ett sätt att sammanlänka samhället och den akademiska världen genom att forskare får dela med sig av sina resultat i ett öppet forum.

Med start på torsdag den 12 september klockan 18:30 och flera torsdagar framöver bjuder Jönköping University i samarbete med Folkuniversitetet in allmänheten till Högskolan för lärande och kommunikation (sal Hc113) för att lyssna till populärvetenskapliga föreläsningar. Föreläsningarna är på olika sätt är kopplade till högskolans forskningsområden och är helt kostnadsfria att besöka.

Det fullständiga programmet för hösten finns på www.ju.se/offentliga , där det också går att se föreläsningarna live.

2019-09-10