Suicidpreventiv dag arrangerades vid Jönköping University

Den 9 september arrangerade Jönköping University en suicidpreventiv dag, vilken förlades till Hälsohögskolan. Intresset var stort, och omkring 150 personer fanns på plats i Forum Humanum för att lyssna till föreläsningar kring suicidprevention utfrån olika perspektiv. 

Eftermiddagen inleddes med en välkomsthälsning Hälsohögskolans tf. VD, Marie Ernsth Bravell som framförde ett stort tack till alla som kommit för att lyssna på föreläsningar kring detta otroligt viktiga ämne i en tid där den psykiska ohälsan ökar dramatiskt.

Eftermiddagens första föreläsare, Elin Isfall, arbetar som brandingenjör vid Räddningstjänsten i Jönköping. Elin delade med sig av fakta och statistik kring suicid, och hur man i Jönköpings kommun arbetar för att förhindra detta, bland annat genom att i den fysiska miljön bygga bort problem med hjälp av till exempel stängsel och räcken. Hon slog också hål på flera av de myter som cirkulerar, bland annat den om att det blir värre om man pratar om suicid. Elin gav också konkreta tips på vad man som medmänniska kan göra när man misstänker att någon i ens närhet inte mår bra. Hon nämnde bland annat BARU, en akronym som står för; B - bedöm/bemöt, A - aktivt lyssnande, R - rationellt tänk och U - att uppmuntra till vård. 

Karl Hedman, lektor på Avdelningen för socialt arbete vid Hälsohögskolan, tog sedan vid och berättade om sina tidigare såväl som nuvarande forskningsprojekt där han tillsammans med en grupp forskare, där bland annat Marie Ernsth Bravell och Joy Torgé från Institutet för gerontologi vid HHJ ingår, studerar hur räddningstjänsterna i Region Jönköpings län utför suicidförebyggande arbete och suicidlarmsinsatser samt hur de samordnar krisstödsinsatser för efterlevande och yrkesutövare efter suicid. Han berättade också om den så kallade Jönköpingsmodellen. 

Eftermiddagen fortsatte med föreläsning av Morgan Miledal, som hastigt fick ersätta Nina Gunnarsson. Morgan berättade om hur Räddningstjänsten Höglandet arbetar med suicidprevention samt att Vetlanda kommun tagit arbetet ytterligare ett steg och erbjuder all sin personal utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa.

Från Studenthälsan vid Jönköping University kom Ann-Louice Jorikson och Marie Böwing Lindström, kuratorer och KBT-terapeuter. De berättade om sitt uppdrag och om Studenthälsans verksamhet.

Landshövding Helena Jonsson avslutade så dagen med att tacka alla besökare för att de intresserat sig för detta mycket viktiga ämne.

Nedan följer ett bildspel från dagen.

2019-09-10