Få tidiga avhopp från ämneslärarutbildning i Jönköping

Sverige skriker efter ämneslärare då lärarbristen är stor i landet. UKÄ (Universitetskanslersämbetet) har publicerat siffror som visar att avhoppen från lärarutbildningarna i Sverige har minskat marginellt, men fortfarande är hög – medan de tidiga avhoppen från ämneslärarutbildningarna vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping har minskat och är lägre än det nationella genomsnittet.

Weronica Ader, programansvarig för lärarutbildningen på Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University.

Bristen på behöriga lärare i Sverige är sedan länge ett stort problem. Det har på högsta politiska nivå, under många år, diskuterats hur vi ska komma tillrätta med problemet. Det har bland annat beslutats att fler personer ska komma in på högskolor och universitet för att läsa till lärare, men det verkar inte ha gjort någon större skillnad.

­­- Jag tror inte att det är rätt väg att gå. Vi behöver nödvändigtvis inte fler sökande, vi behöver motiverade sökande. Vi på HLK tar hellre in färre, men vill behålla dem genom hela utbildningen, säger Weronica Ader, programansvarig för lärarutbildningen på Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University.

Från det att UKÄ började mäta avhoppen (tidiga avhopp innan andra terminen) från ämneslärarutbildningarna på Sveriges högskolor och universitet höstterminen 2011 fram till 2016 har avhoppen gått från 35 procent till 31 procent. Avhoppen har alltså minskat lite, men marginellt. Vid HLK har avhoppen minskat från 34 procent ner till 16 procent under samma period. För de som antogs 2018 på HLK är avhoppen nere på 7 procent. (Se graf)

HLK är det enda lärosätet i Sverige som har antagningsprov för ämneslärare. 2016 började skolan med åtgärder för att behålla studenterna längre. Sedan 2017 får de sökande genomföra ett antagningsprov som är grund för behörighet till utbildningen.

- Vi var inte nöjda med siffrorna trots att avhoppen här var lägre än i övriga landet. Vi började diskutera hur vi kunde få färre avhopp och beslutade oss för att börja med antagningsprov. Skolan höjde också lägstanivån för sökande från högskoleprovet. En stor anledning till våra få avhopp tror jag beror på just våra antagningsprov. Vi har sett att motivationen avgör benägenheten att hålla fast vid sin utbildning, säger Weronica Ader.

Grafen visar skillnaden på tidiga avhopp mellan HLK och rikssnittet.

2019-09-12