JU delar ut första stipendiet till Per Risbergs minne

Per Risberg

Per Risbrg

Anders Melander blir den första mottagaren av stipendiet till Per Risbergs minne, motiverat av visat stort engagemang gällande samverkan mellan Jönköping University (JU) och näringslivet i Jönköpingsregionen.

Per Risberg (1937 – 2009) var vd och byggde upp Saab Combitechgruppen mellan 1982 och 1997. Samtidigt engagerade han sig starkt i tillkomsten av Jönköping University och var stiftelsens förste ordförande under 10 år. Han var också aktiv i och var några år ordförande för Handelskammaren i Jönköpings län. En av Pers starka drivkrafter var samverkan mellan JU och näringslivet. JU har i år mottagit ett stipendium till Per Risbergs minne som delas ut till den som utmärker sig i detta samarbete.

Anders Melander, docent på Jönköping International Business School (JIBS), har varit anställd på JU sedan 1995. Motiveringen till att han nu utsetts till den förste stipendiaten lyder:

Anders Melander

Anders Melander, Jönköping International Business School

Anders har sedan Jönköping Universitys (JU) bildande oförtrutet och i sann entreprenöranda valt att driva frågan om samarbete med företag och andra aktörer i regionen. Värdet av detta kontaktuppbyggande har varit mycket stort både för företagen och för studenterna som blivande anställda. Det har bidragit starkt till att förankra JU i regionen.

Anders har också i samma anda initierat och deltagit i projekt med regionens företag. I det arbetet har han tagit tillvara kunskap från hela JU genom att involvera både kollegor vid den egna fackhögskolan och från övriga fackhögskolor.

Anders är en verklig entreprenör när det gäller att motivera och driva andra i samarbetsriktningen.

– Det känns roligt och väldigt hedrande att få ta emot detta stipendium. Jag är speciellt glad eftersom jag högaktar de tankar och idéer som Per Risberg drev som vd för Saab Combitech och som stiftelseordförande för JU. Hans tankar kring entreprenörskap som en drivkraft, även i befintliga företag, är idag mer aktuella än någonsin, säger Anders Melander.

Stipendiet uppgår till 30 000 kr och delas ut på JU:s Akademiska Högtid den 12 oktober 2019 i samband med Jönköping Universitys 25-årsjubileum. Det kommer att delas ut årligen under fem år efter samråd med JU och Handelskammaren i Jönköping län.

– Entreprenörskap och samarbetet med regionen har varit del av Jönköping University sedan starten och jag är glad att dessa styrkor lyfts fram i ljuset genom ett stipendium till Per Risbergs minne. Att stärka kopplingen mellan teori och praktik är en av JU:s huvuduppgifter och Anders Melander har genom sitt arbete påvisat detta och skapat nya möjligheter som gynnar alla parter. Det är med stor glädje jag delar ut priset till Anders å minnesfondens vägnar, säger Agneta Marell, rektor Jönköping University.

– Handelskammaren är mycket glada för det här nya stipendiet som uppmärksammar och uppmuntrar ett gott samarbete mellan JU och näringslivet i regionen. Det är centralt för regionens och näringslivets fortsatta utveckling. Dessutom personifieras det nu via minnet av Per Risbergs stora engagemang och även genom Anders Melanders gedigna insatser som skapar bra förebilder för andra, säger Helena Zar Vallin, vd Handelskammaren Jönköpings län.

Kontakt:

· Anders Melander, telefon 036-10 18 49

· Agneta Marell, rektor Jönköping University, telefon 036-10 10 01

· Helena Zar Wallin, vd Handelskammaren i Jönköpings län, telefon 076-949 42 25

 

Läs mer om stipendiet här

2019-09-20