Entreprenör – både på arbetet och på fritiden

Jönköping International Business School


Den 12 oktober i år mottog Anders Melander det första stipendiet till Per Risbergs minne vid Jönköping Universitys (JU) Akademiska Högtid på Spira. Stipendiet, som ges ut till en anställd på JU som utmärker sig i samarbetet mellan JU och näringslivet, tilldelas Anders bland annat för hans entreprenöranda och idoga arbete med att driva frågor om entreprenörskap inom företag och organisationer. Läs vidare för en intervju med Anders om de olika projekt som har gjort att han uppmärksammats av Minnesfondens kommitté.

Anders Melander, Jönköping International Business School

Anders Melander lockades från Linköping till Jönköping på grund av sin handledare Leif Melin som började på JIBS redan vid starten 1994 och Anders började arbeta på dåvarande Högskolan i Jönköping 1995. Två år senare försvarade han sin avhandling ”Industrial Wisdom and Strategic Change: The Swedish Pulp and Paper Industry 1945–1990” – den första avhandling någonsin som försvarats på högskolan! – med fokus på den svenska skogsindustrin. Arbetet ledde bland annat till att han initierade ett nära samarbete med det nybyggda Träcentrum i Nässjö. Sedan dess har Anders fortsatt arbetet i både utvecklings- och forskningsprojekt och har ofta samarbetat med Träcentrum och deras medlemsföretag inom trä- och möbelbranschen i Småland.

Varför intresset för skogsindustrin?

– Mycket är tillfälligheter. När jag var doktorand i Linköping var mitt intresse att studera fenomenet ”branschkulturer” och hur dessa kulturer kunde ge upphov till en följa-John effekt (det jag kallar Industrial Wisdom). Jag hade två branscher att välja på sjukvården och skogsindustrin. Som skåning lät skogsindustrin spännande och ny, svarar Anders.

Anders har ett gediget CV med stora mångåriga projekt, en del direktkopplade till företag och en del med finansiering från KK-stiftelsen eller Vinnova. Ett exempel är från 2001 när Högskolan i Jönköping/JIBS vann en tävling som KK-stiftelsen utlyst om att leda ett konsortium som skulle affärsutveckla mindre och medelstora företag och samtidigt skapa samverkan mellan dessa företag och högskolevärlden. Anders var huvudförfattare till det vinnande upplägget och ledde sedan konsortiet som genomförde förslaget.

Detta ledde fram till affärsutvcklingsprogrammet krAft (kompetens, reflektion, Affärsutveckling och tillväxt) där Anders var programdirektör 2001–2007. Programmet omsatte drygt 120 miljoner kronor och 627 små och medelstora företag deltog i de ettåriga affärsutvecklingsprogrammen (50% mer än budgeterat). Programmet involverade ett stort antal privata affärsutvecklare samt forskare från 19 universitet/högskolor. De senare engagerade som länkar till högskolevärlden. Flera avhandlingar kom att studera det unika upplägg som programmet skapat och 2012 ingick krAft som ett av åtta unika exempel på innovativa pedagogiska upplägg som Nordiska Rådet identifierat. KrAft var ett av två som utmärkte sig som förändringsorienterat och ledde till att nya jobb skapades.

Det är inte svårt att förstå varför kommitteen till utdelningen av Per Risberg Stipendiet tyckte att Anders Melander var en synnerligen god kandidat.

Hur är ditt eget tänk kopplat till Per Risbergs?

– En av Pers grundläggande tankar var att vi måste ta vara på det entreprenöriella, inte bara för att starta nya företag men också i befintliga företag. För att göra det måste vi organisera våra verksamheter så att ansvar och befogenheter blir tydliga och målen sätts högt. Det låter enkelt, men det är svårt. Det krävs mod från företagsledare att delegera ansvar/befogenheter och vara öppna för nya idéer. Kortsiktigt är det enklare att följa det vanliga receptet och sträva efter centraliserad stordrift, säger Anders.

Anders är inte bara entreprenör i arbetet på JU men också på hemmaplan. På fritiden tillämpar han sitt kunnande inom strategiområdet och har sedan 2010 varit ordförande i Jönköpings Simsällskap som har 4 500 medlemmar, 15 heltidsanställda lärare/tränare och omsätter ca 15 MSEK.

– JSS blev för första gången utsedd till Sveriges bästa simidrottsförening både 2016 och 2017, tror inte gemene man förstår vilken prestation det var!

Det är inte bara JU som har ett jubileum i år. JSS fyller 190 år i år, hur firar ni det?

Vi firar med både kalas och fest. 600 personer dök upp på kalaset för några veckor sedan. Men vi är inte nöjda med att fira, nu har vi dragit igång ett visionsarbete för 2029 då JSS fyller 200 år! Då skall vi förhoppningsvis fira nya triumfer i en ny badanläggning…, säger Anders.

Anders Melander was the first PhD to nail his thesis 'Industrial Wisdom and Strategic Change: The Swedish Pulp and Paper Industry 1945-1990,' at JIBS in 1997.|Anders Melander var den förste doktorand att spika upp sin avhandling på Jönköping International Business School, 1997. Avhandlingen heter "Industrial Wisdom and Strategic Change: The Swedish Pulp and Paper Industry 1945-1990".

På bilden syns Anders Melander vid den formella ceremonin där han ”spikade” sin avhandling 1997.

2019-10-13