Beviljade FORTE-anslag till forskare vid Hälsohögskolan

Thorbjörn Ahlgren och Monika Wilińska på Avdelningen för Socialt arbete (ASA) vid Hälsohögskolan fick nyligen den glada nyheten att de fått beviljade forskningsanslag från FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) för två separata forskningsprojekt.

Thorbjörn Ahlgren

Det forskningsprojekt som Thorbjörn Ahlgrens fått beviljade anslag för är en fortsättning på forskningsprojektet LoRDIA – "Longitudinell forskning om utveckling av unga vuxna", som letts av Mats Granlund och Arne Gerdner i samarbete med Göteborgs universitet. Projektet kommer nu att fortsätta under namnet "Longitudinell forskning om utveckling av unga vuxna, med fokus på barn som far illa".

De medel man nu har fått kommer att användas till att fortsätta följa de ungdomar som ingått i LoRDIA, men med ett särskilt intresse för de som själva rapporterat omfattande problem och som skulle vara tänkbara för stöd inom socialtjänsten. Man vill därför i fortsättningen undersöka om de har fått någon form av stöd från socialtjänsten, och i så fall, vilken typ av stöd.

- Tanken är också att vi ska kunna följa upp de ungdomar som ingått i LoRDIA samt potentiella riskgrupper i nationella register medan de är unga vuxna, och vi hoppas kunna få mer medel senare för att fortsätta följa dem ytterligare, berättar Thorbjörn Ahlgren.

Något som är unikt med det här projektet är att ungdomarna har följts redan från 12 års ålder och upp till 18 år, vanligtvis brukar man inte ha data förrän personerna är 15 år och uppåt. Det är också unikt att man har samlat in data av barn och ungdomars egna upplevelser av sin situation och mående i närtid.

- Det är självklart jättekul att vi fått pengar men jag är nästan ännu gladare över att vi nu kan fortsätta att följa de här riskgrupperna ytterligare en bit på vägen och fullfölja studien, tillsammans med Arne Gerdner, doktoranden Torbjörn Kalin, en forskare från Stockholms universitet och två forskare från Göteborgs universitet, säger Thorbjörn Ahlgren.

Det forskningsprojekt som Monika Wilińska har fått beviljade anslag för heter "Organisering och samordning av social omsorg för personer med SMI (severe mental illness)". Detta är ett planeringsbidrag som syftar till att utveckla ett större forskningsprojekt gällande villkor och organisering av välfärdsinsatser för personer med allvarlig psykisk sjukdom i Sverige.

Monika Wilińska

- Vårt projekt fokuserar på välfärdsförändringar utifrån individuella livsvillkor och organisatoriska arbetsformer och strukturer. Vi är intresserade av att utforska de relativt nya och/eller understuderade professionella former och arbetssätt som ska stödja personer med SMI, nämligen boendestödjare (BST) samt Samordnade Individuella Planer (SIP), berättar Monika Wilińska.

Idén till projektet utvecklades i samarbete mellan såväl forskare aktiva vid Avdelningen för Socialt arbete, Jönköping University som Kommunal Utveckling, Region Jönköpings län. I forskningsprojektet ingår förutom Monika Wilińska också tre andra forskare från ASA: Ulrika Börjesson, Pia Bülow och Mikael Skillmark. Dessutom ingår Per Bülow, verksam forskare vid psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, och Mattias Vejklint, teamchef på kommunal utveckling med ansvar för områdena psykiatri, missbruk och funktionsnedsättningar.

- Det är väldigt spännande att vi kan jobba tillsammans och utveckla ett större forskningsprojekt. En viktig aspekt är att detta är ett projekt inom tillämpad välfärdsforskning. Detta ger oss möjlighet att bidra till utveckling av ny kunskap om och praktiskt arbete för personer med SMI, som idag är en av de mest marginaliserade grupperna i vårt samhälle, avslutar Monika Wilińska.

2019-10-16