Föreläsning med David Karlsson, överläkare vid Värnamo sjukhus.

35 specialistläkare utbildas på Hälsohögskolan

Den här veckan, 21-23 oktober deltar 35 läkare i  specialistkompetenskursen: Gerontologi – det normala åldrandet, på Hälsohögskolan.

Det är en så kallad SK-kurs, en specialistkompetenskurs som utlyses av Socialstyrelsen och som det efter upphandling beslutats att ge vid Hälsohögskolan, i samarbete med geriatriska kliniken vid Länssjukhuset Ryhov. Kursen riktar sig till främst till läkare som är under vidareutbildning till geriatriker, dvs specialistläkare inom åldrandets sjukdomar. För att bemästra åldrandets sjukdomar behövs även kunskap om gerontologi, det vill säga det normala åldrandet.

Emma Schygge, en av kursdeltagarna.

Kursen har lockat läkare från hela landet och Emma Schygge, en av deltagarna på kursen, arbetar idag på en vårdcentral i Norrtälje, men kommer ursprungligen från Huskvarna.

- Det har varit jättebra, första dagen fokuserade vi mer på det psykiska måendet och under förmiddagen idag har vi pratat om kognitiv svikt, vilket är superviktigt eftersom det är ett så stort problem. Föreläsningen som var nu handlade om minnet och hur det förändras när man blir äldre. Vilken typ av minnesnedsättning som kan förväntas om man har, respektive inte har, en demensdiagnos, berättar hon.

Deltagarna har träffat interna föreläsare från Hälsohögskolan, men också flera externa. Ämnen som tagits upp och diskuterats är till exempel bilkörning, digital exkludering och hälsofrämjande faktorer och åtgärder. Björn Westerlind, kursansvarig och överläkare vid geriatriska kliniken på Länssjukhuset Ryhov, är nöjd med uppslutningen och deltagarna.

Björn Westerlind, kursansvarig.

- Det är första gången jag är kursansvarig och det känns jätteroligt att få träffa dessa duktiga och blivande geriatriker. Det är en intresserad och nyfiken grupp och det känns extra kul att det är så många yngre som är intresserade av att arbeta med äldre i framtiden, säger han.

Kursen handlar mycket om hur man kan se vad som är normalt för åldrande, och när det istället övergår i sjukdom. Ämnen som berörts sträcker sig från det normala kroppsliga åldrandet till det sociala åldrandet med fokus på sociala nätverk, ensamhet och delaktighet i samhället.


Föreläsning med David Karlsson, överläkare vid Värnamo sjukhus.

2019-10-23