Klart: Campus Värnamo ny strategisk partner till Jönköping University

Nu är det klart: Campus Värnamo blir en ny strategisk partner till Jönköping University samt dess forsknings- och utbildningsmiljö SPARK.

- Vi kan bidra till Jönköping University med våra nära företagskontakter i GGVV-regionen, säger Lars-Uno Åkesson, kompetensakademiskansvarig på Campus Värnamo.

Överenskommelsen innebär att Campus Värnamo blir en nära samarbetspartner till Jönköping University (JU) och SPARK. Det medför en enklare och rakare väg för GGVV-företagen in till JU via Campus Värnamo, påpekar Lars-Uno Åkesson.

"En mycket viktig partner"

Ingrid Wadskog, vd för Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH), understryker att Campus Värnamo länge har varit en mycket viktig partner för dem. Man samarbetar kring både högskoleutbildning, yrkeshögskoleutbildning och forskning. Ingrid Wadskog ser fram emot att förstärka det samarbetet ytterligare som strategiska partners.

"Hjälpa små- och medelstora företag"

- Campus Värnamo och JTH har många gemensamma mål kring kompetensförsörjning och kunskapsutveckling för regionens små- och medelstora företag där alla parter tjänar på ett utökat samarbete, säger Ingrid Wadskog.

Linda Bergqvist, samverkansanavarig på JTH, menar att Jönköping University och Campus Värnamo genom det strategiska partnerskapet bygger vidare på ett långt och givande samarbete och stärker banden dem emellan.

- Campus Värnamo har ambitionen att hjälpa små- och medelstora företag i GGVV-regionen att gå framåt gällande kompetensutveckling och medverkan i forskning, säger Linda Bergqvist.

Målet är att kroka arm och kraftsamla

Målet är att regionens företag och Jönköping University krokar arm och kraftsamlar, betonar Salem Seifeddine, forskningschef på JTH. Detta för att tillsammans trygga att kompetens och kunskap utvecklas och levereras i syfte att säkerställa företagens samt regionens attraktion- och konkurrenskraft.

Kontraktet mellan Campus Värnamo och Jönköping University skrevs på nyligen och Lars-Uno Åkesson ser det som en naturlig övergång för Campus Värnamo.

- Vi har i stora drag agerat som en strategisk partner till Jönköping University även tidigare, men inte haft det på pränt. Nu blir det tydligt utåt att vi har ett starkt samarbete, säger Lars-Uno Åkesson.

Livslånga lärandet och företagsnära forskning

Han understryker vikten av att lyssna in GGVV-företagens behov och ser stora fördelar med det livslånga lärandet och företagsnära forskning.

- Det är viktigt för oss att vara med på det tåget så att vi kan hjälpa företagen att bli mer effektiva genom forskning. Det kan handla om att minska sina produktionskostnader och ligga i framkant med nya produkter, säger Lars-Uno Åkesson.

"Ett stort lyft"

Han beskriver det strategiska partnerskapet med JU som ett stort lyft  för Campus Värnamo.

- Ju mer vi har att visa upp, desto mer attraktiva blir vi. Det känns som att vi har en stark framtid tillsammans med JU.

Fakta

SPARK är Jönköping Universitys forsknings- och utbildningsmiljö med inriktning på kunskapsintensiv produktutveckling. Baserat på industriella behov utvecklar SPARK ny kunskap och kompetens i samarbete med industriella och akademiska partners.

Med SPARK har Jönköping University för avsikt att etablera "En nationellt ledande och internationellt konkurrenskraftig forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktframtagning".

2019-12-02