SK-kurs om läkarrollen på äldreboenden och i hemsjukvården hölls på Hälsohögskolan

Den 3-6 februari kom läkare under specialistutbildning från hela landet till Hälsohögskolan vid Jönköping University för att läsa kursen "Hemsjukvård och vård av sköra äldre".

Kursen är en så kallad SK-kurs, en specialistkompetenskurs som utlyses av Socialstyrelsen och som det efter upphandling beslutats ska ges vid Hälsohögskolan i samarbete med Region Jönköpings län. Varje dag under kursen fokuserade på ett specifikt område inom hemsjukvård och vård av sköra äldre.

Daniel Gustafsson, läkare Region Jönköpings län, var kursansvarig, och under kursen fick deltagarna träffa både interna och externa föreläsare.

- Jag tycker att det här är ett väldigt roligt samarbete mellan både Region Jönköpings län, kommunen och forskningen vid Hälsohögskolan, det är många olika yrkesprofessioner som varit med och föreläst. Jag tycker att det har varit viktiga och relevanta ämnen för målgruppen, som var en blandning av ST-läkare inom både allmänmedicin och geriatrik, säger Daniel Gustafsson.

Susanne Johannesson, Daniel Gustafsson och Linda Johansson har alla hjälpt till att organisera SK-kursen.

Under veckan fick kursdeltagarna lyssna till föreläsare, men det fanns också ett stort utrymme för dem att utbyta erfarenheter sinsemellan. Eftersom läkarna kommer ifrån olika typer av verksamheter och olika delar av landet kan arbetssätt och rutiner skilja något.

 - Det blir också ett fönster för både Hälsohögskolan och regionen när det kommer så många läkare från olika delar av landet, det är väldigt roligt, berättar Daniel Gustafsson.

Malin Aronsson, ST-läkare i geriatrik i Ängelholm, var en av kursdeltagarna.

- Övergripande tycker jag att kursen har varit väldigt bra, vi kommer från många olika verksamheter och det har funnits olika delar som jag tror varit nyttiga för oss alla. Flera av föreläsningarna var väldigt inspirerande, berättar hon.

Första dagen ägnades åt våld i nära relationer hos äldre, något som Malin gärna vill fördjupa sig mer i. Hon tycker också att det varit bra att det funnits pauser då möjlighet till socialt utbyte getts.

- Vi har lärt oss mycket men ändå kunnat umgås, knyta kontakter och utbyta erfarenheter under pauserna. Det har varit väldigt bra organiserat och kommunicerat från kursledningens håll, både innan och under kursen, berättar Malin Aronsson.

Alla kursdeltagare tillsammans med kursansvarig Daniel Gustafsson.

2020-02-11