Påskläsning från Vertikals

Här är några lästips till påskhelgen, från Jönköping Universitys forskarblogg Vertikals. med olika vinklar på den pågående COVID-19-pandemin från några av våra experter inom allt från beredskap till det digitala samhället. 

Låt coronakrisen bli ett lyft för svensk beredskap!

Trots de senaste årens utmaningar är Sveriges beredskap fortfarande indelad i två stora planeringssystem — det civila och det militära. Ett bättre samarbete med andra sektorer som näringsliv, hälso- och sjukvård, transport, kommunikation och livsmedelsförsörjning är nödvändigt i samband med kriser som i den vi befinner oss i just nu, skriver Elvira Kaneberg, universitslektor på Jönköping Interantional Business School, som disputerade 2018 med avhandlingen "Emergency preparedness management and civil defence in Sweden: An all-hazards approach for developed countries' supply chains"

https://vertikals.se/mmtc/2020/04/03/lat-coronakrisen-bli-ett-lyft-for-svensk-beredskap/

COVID-19 och befolkningsstorlek

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi, redovisar två gånger per vecka statistik om spridningen av COVID-19 i Sveriges regioner kopllat till befolkningsstorleken.

https://vertikals.se/charlotta

Tänk nytt. Tänk smart. Digitala möten i spåren av Covid-19.

Just nu skulle det genomförts ett stort internationellt utbyte i Värnamo på Gummifabriken mellan svenska och indiska studenter. Men Covid-19 viruset ville annat och tre dagar före projektet skulle startats togs beslutet att genomföra utmaningen som de fått från Hags i Aneby med digitala i stället för fysiska möten. De indiska studenterna arbetade från Guwahati och de svenska från Gummifabriken i Värnamo, skriver Stefan Brolin, projektledare på Tekniska högskolan.

https://vertikals.se/samverkan/2020/03/18/digital-covid19/

Egna erfarenheter sprids fortare än (corona) virus?

Vi omger oss med vänner som vi känner gemenskap med på Facebook och Twitter. I hög utsträckning är det personer med liknande bakgrund, erfarenheter och åsikter. Ofta återspeglar det även hur vårt sociala umgänge ser ut utanför den digitala världen. Det här är i sig inget nytt, vi umgås med de vi tycker om och trivs tillsammans med! Det som har blivit nytt är att nästan alla nu på ett enkelt sätt kan sprida personliga erfarenheter och åsikter snabbt och stort, skriver Ulli Samuelsson, universitetslektor i pedagogik som forskar på IT-användning och digital kompetens ur ett pedagogiskt samhällsperspektiv. 

https://vertikals.se/ulli-samuelsson/2020/03/16/egna-erfarenheter-sprids-fortare-an-corona-virus/

Om Vertikals

Vertikals är Jönköping Universitys plattform för att göra forskningen mer synlig för en bred publik. Målet är att riva barriärerna mellan akademi och samhälle och ge möjlighet till en mer direkt dialog.

2020-04-09