Antalet ansökningar till Jönköping University ökar

Den 15 april var sista ansökningsdag till utbildningar med start hösten 2020. Statistik från UHR visar att söktrycket till högskolor och universitet på nationell nivå är högre i år än föregående år. Detta syns även i ansökningarna till Jönköping University, här har antal förstahandssökande till program ökat med totalt sett 13 %.

– Det är mycket glädjande att intresset för våra utbildningar är så stort. Siffrorna från UHR visar att JU:s största ökning, i antal sökande, är till sjuksköterske- och lärarprogrammen. Glädjande är också att antalet ansökningar till utbildningar på avancerad nivå visar på en kraftig ökning, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University.

Stor ökning av förstahandssökande till program

5 387 sökande har angett Jönköping University som sitt förstahandsval, jämfört med
4 730 förstahandssökande 2019. Det är således en ökning med 13 % vad gäller förstahandssökande. Totalt har antalet förstahandssökande till våra utbildningar på avancerad nivå ökat med 48 % (inkl. specialistsjuksköterskor), 1 024 förstahandssökande i år jämfört med 693 förstahandssökande 2019.

På Hälsohögskolan är Sjuksköterskeprogrammet det program där söktrycket ökar mest. Sjuksköterskeprogrammet i Jönköping har hela 41 % fler förstahandsansökningarna i år (311 förstahandssökande) och är således det program på JU som uppvisar den största ökningen i antal. De två mest populära utbildningarna på avancerad nivå vid Hälsohögskolan är desamma som förra året, nämligen Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd samt Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska.

Lärarprogrammen som ges vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är mer populära i år än förra året. Förskollärarprogrammen ökar med 14 %. HLK har i år öppnat upp för ansökan till utlokaliserade förskollärarprogram i Oskarshamn, Eksjö och Värnamo och denna nysatsning har fallit väl ut.

Vid Tekniska Högskolan (JTH) har intresset ökat för Högskoleingenjör med 23 % fler förstahandssökande i år jämfört med 2019. Sustainable Supply Chain Management och Industriell ekonomi och produktionsledning är de två program som har ökat mest i söktryck på JTH.

Vid Jönköping International Business School (JIBS) är antalet sökande till masterprogrammen betydligt fler jämfört med tidigare år. Engineering Management, International Logistics and Supply Chain Management och International Marketing är de tre mest populära programmen.

– Vad gäller den internationella rekryteringen är antagningen öppen till 2 maj. Vi ser att intresset är fortsatt stort för våra utbildningar från internationella studenter. Under rådande omständigheter, vidtar vi flera åtgärder för att underlätta och möjliggöra att studenter ska söka och kunna starta sina studier, bland annat att de har möjlighet att reservera sin utbildningsplats till 2021 och att de erbjuds full återbetalning om de inte har möjlighet att komma hit på grund av konsekvenser av covid-19, säger Agneta Marell.

Jönköping University bedriver även yrkeshögskoleutbildning (YH) inom flera områden i samarbete med kommuner och branschorganisationer. Inom YH-utbildningarna är samarbetet med företag och organisationer nära för att förse arbetslivet med den kompetens de behöver. Söktrycket har ökat med 20 % totalt för samtliga YH-utbildningar och den populäraste YH-utbildningen i år är Vårdadministration.

– Vi kan konstatera att Jönköping University i stort följer den nationella trenden och att vi fortsatt har ett gott söktryck i förhållande till antal utbildningsplatser. Nu fortsätter arbetet internt med analys och uppföljning, avslutar rektor Agneta Marell.

Populärast på JU

De mest sökta utbildningarna på grundnivå

 • Socionomprogrammet
 • Sjuksköterskeprogrammet (samtliga orter)
 • Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet
 • Grafisk design och webbutveckling
 • Förskollärarprogrammet (samtliga orter)

De mest sökta utbildningarna på avancerad nivå

 • Engineering Management
 • Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska (distans, halvfart och helfart)
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
 • Sustainable Building Information Management

De mest sökta kurserna

 • Projektledning
 • Videoredigering och rörlig bild
 • Videoredigering i After Effects
 • Handledarutbildning-VFU
 • Sociala medier i teori och praktik

Läs pressmeddelandet från UHR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


För mer information, kontakta gärna:

Hanna Vinborg, avdelningschef Kommunikationsavdelningen
Tel. 036-10 10 78

Eric Freid, ansvarig för internationell rekrytering, Internationella Kontoret
Tel. 036-10 17 09

Agneta Stenebrand, utbildningschef Hälsohögskolan
Tel. 036-10 12 82

Jenny Bonnevier, utbildningschef Högskolan för lärande och kommunikation
Tel. 036-550 2425

Naveed Akhter, utbildningschef Jönköping International Business School
Tel. 036-10 18 98

Patrik Cannmo, utbildningschef Tekniska Högskolan
Tel. 036-10 16 54

2020-04-17