Kraftsamling för ny tandläkarutbildning

Planerna för att etablera en ny tandläkarutbildning vid Jönköping University (JU) fortsätter att ta form. Idag råder det stor brist på tandläkare utanför storstadsregionerna. Genom ett unikt utbildningskoncept kommer den nya utbildningen bidra till jämlik tandvård i hela Sverige. Jönköping University medverkar under den digitala mötesplatsen Elmiadalen som äger rum den 29–30 juni där bland annat tandvårdsbehovet diskuteras.

Sedan ansökan om att få starta en tandläkarutbildning vid Jönköping University lämnades in i mars har arbetet gått in i en ny fas.

- Vi ser ett stort intresse för vår planerade tandläkarutbildning som blir central för kommande kompetensförsörjning inom tandvården i Sverige. Fokus i vår utbildning ligger på klinisk färdighet och vi tar som en del i utbildningen vara på den entreprenöriella energi som genomsyrar JU. Vi har en bred förankring i tandvården runt om i landet, med avsiktsförklaring om samarbete med 10 regioner i dagsläget, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University.

Den tidigare socialministern Göran Hägglund ingår i arbetsgruppen bakom satsningen och kommer att medverka i paneldebatten om bristen på tandläkare under Elmiadalen.

- Jag ser fram emot att få medverka i arbetsgruppen kring den nya tandläkarutbildningen. Jag tar med mig min erfarenhet från min tid som politiker med fokus på hälso- och sjukvårdsfrågor. För mig var det enkelt att tacka ja när jag fick förfrågan, dels för att jag känner Jönköping University väl som tidigare ledamot i stiftelsestyrelsen, dels för att jag sett vilken fantastisk potential det finns i den nya utbildningen, säger Göran Hägglund.

Jönköping Universitys ansökan om tillstånd att utfärda tandläkarexamen bygger på ett nära samarbete med Region Jönköpings län. Den Odontologiska Institutionen (OI) som drivs av regionen har varit en ledande nationell resurs för specialisttandvård inom Folktandvården, Region Jönköpings län, i nära femtio år.

- Odontologiska Institutionens verksamhet spänner över samtliga nio specialiteter och är en väl ansedd institution för utbildning specialisttandläkare. Som en nyckelaktör i den nya tandläkarutbildningen kommer OI:s spetskompetens vara berikande på många sätt och jag ser fram emot att diskutera tandläkarutbildningen under Elmiadalen, kommenterar regiondirektör Jane Ydman.

Ansökan om tillstånd att utforma tandläkarexamen lämnades in i mars och granskas nu av Universitetskanslersämbetet. Planen är att vid ett godkännande från Regeringen starta den nya utbildningen med cirka 40 utbildningsplatser våren 2023.

Jönköping University medverkar vid följande programpunkter under Elmiadalen:
Paneldebatt 30 juni: Kommer allt färre arbetstagare klara den växande försörjningsbördan?
Läs mer om paneldebatten, innehåll och deltagare via den här länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Paneldebatt 30 juni: Finns det tillräckligt med tandläkare?
Läs mer om paneldebatten, innehåll och deltagare via den här länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Paneldebatt 30 juni: På vilket sätt är effektivt samhällsbyggande livsviktigt?
Läs mer om paneldebatten, innehåll och deltagare via den här länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Programmet är öppet för alla och går att se via livestream på Elmiadalen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

2020-06-25