Jönköping University står bakom beslutet att ställa in höstens högskoleprov och ser fram mot vårens provtillfällen

Universitets- och högskolerådet, UHR, fick under sommaren i uppdrag att undersöka möjligheterna att genomföra ett högskoleprov under hösten. Jönköping University har deltagit i diskussionerna med övriga lärosäten. Svaret blev entydigt – samtliga 21 lärosäten är överens om att det inte går att genomföra höstens prov på ett ansvarsfullt sätt utan risk för smittspridning.

bild på högskoleprovet

Högskoleprovet

Universitets- och högskolerådet, UHR, fick under sommaren i uppdrag att undersöka möjligheterna att genomföra ett högskoleprov under hösten. Jönköping University har deltagit i diskussionerna med övriga lärosäten. Svaret blev entydigt – samtliga 21 lärosäten är överens om att det inte går att genomföra höstens prov på ett ansvarsfullt sätt utan risk för smittspridning.

- Den risk för smittspridning som ett genomförande skulle innebära kan vi inte bortse ifrån. Vi står därför bakom UHR:s beslut om att ställa in höstens högskoleprov, säger rektor Agneta Marell.

Stora utmaningar

Jönköping University har ansvar för att genomföra provet på sex orter runt om i länet. En viktig del för att säkerställa högskoleprovets rättssäkerhet är att det genomförs samtidigt på alla provställen. För Jönköping Universitys del innebär det att det är mellan 1800 och 2000 provdeltagare som välkomnas. Den grundläggande utmaningen med att genomföra högskoleprovet i höst skulle vara att dessa personer, provdeltagare tillsammans med provpersonal, samlas under många timmar.

Som provanordnare följer Jönköping University Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att JU måste säkra avstånd både under skrivning och under raster, samt under in- och utpassering och legitimationskontroller. Det kommer att innebära flera tillfällen där risken för smittspridning är stor. En annan utmaning är att flera i provpersonalen är pensionerade före detta medarbetare som ingår i riskgruppen, vilket gör det svårt att öka antalet provlokaler för att klara riktlinjen på 50 personer.

Vana av att genomföra högskoleprovet

Jönköping University är stolta över att vara ett av de lärosäten som anordnar högskoleprovet, och planerar för att genomföra högskoleprovet vid två tillfällen under våren 2021 enligt UHR:s instruktion.

JU tar ansvar för att utbilda provansvariga. Några har hand om utdelningen av provet, andra är ansvariga i klassrummet och några är materialansvariga. Provet anländer först tio minuter innan provet tar sin början.

- Vi har en välfungerande och etablerad process för hur vi genomför högskoleprovet. Vi tar hand om deltagarna och ser till att miljön är utformad för att ge bästa möjliga förutsättningar för provdeltagarna att göra bra ifrån sig, säger Monica Hjelmåker, chef för avdelningen för studieadministration som är den avdelning som administrerar högskoleprovet.

Om högskoleprovet

Högskoleprovet är ett urvalsprov som har betydelse om det är fler sökande än platser till en utbildning. För att bli antagen till högskolan krävs att den sökande är behörig. Därefter fördelas platserna till tre urvalsgrupper: minst en tredjedel på betyg, minst en tredjedel på högskoleprovsresultat och högst en tredjedel som lärosätena själva får besluta om.

 

Högskoleprovet genomförs normalt en gång under hösten och en gång under våren varje år.

 

Provet genomförs på cirka 120 orter i landet.

 

Källa: UHR, Universitets- och högskolerådet

Inte som ordinarie verksamhet

Att genomföra högskoleprovet kan inte jämföras med JU:s ordinarie verksamhet. Vid Jönköping University är många åtgärder vidtagna för att till exempel undvika att studenter samlas vid samma tidpunkt och på samma plats.

- Vi har möjlighet att anpassa gruppstorlekar, säkra distans mellan studenter i lärosalar och möjlighet att ge studenter som visar symptom på sjukdom stöd som gör att studier lättare kan bedrivas från hemmet, berättar rektor Agneta Marell.

Konsekvenser av beslutet

Regeringen har för att underlätta konsekvenserna beslutat att giltigheten för resultat på högskoleprovet förlängs från fem till åtta år. För att möta framtida behov av antal prov och möjlighet att genomföra dem med hänsyn till rekommendationer om social distansering har regeringen givit UHR i uppdrag att ta fram minst tre högskoleprov, i stället för två, per kalenderår under åren 2021-2023.

2020-08-26