Grattis till alla nyexaminerade studenter!

Fredagen den 22 januari examinerades sjuksköterskestudenter, socionomer och specialistsjuksköterskor från Hälsohögskolan och förskollärarstudenter från Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University. Stort grattis!

I vanliga fall brukar det vara feststämning, med glada och uppklädda studenter på campus och fullt med anhöriga som firar denna dag. På grund av pandemin fick avslutningshögtiderna istället firas genom digitala tillställningar, dock saknades varken tal, feststämning eller musik.

Jönköping University gratulerar alla studenter som examinerades idag och tackar er för de här åren tillsammans, vi vet också att ni är väldigt efterlängtade på arbetsmarknaden och önskar er stort lycka till i framtiden!

Annika Almqvist

Annika Almqvist, programansvarig på förskollärargrogrammet höll tal på avslutningen.

Marie Öhman

Marie Öhman, VD på Högskolan för lärande och kommunikation höll tal för förskollärarna.

Zoom möte sjuksköterskeprogrammets digitala avslutning

Under sjuksköterskeprogrammets digitala avslutning spelades ett tal av vd Marie Ernsth Bravell samt Hälsosektions ordförande Erica Karlsson upp.

Ord som beskriver vad studenterna tar med sig från sina studier på Sjuksköterskeprogrammet.

Ord som beskriver vad studenterna anser krävs för att vara en professionell sjuksköterska.

Zoom möte sjuksköterskeprogrammets digitala avslutning

Sjuksköterskeprogrammets digitala avslutning

Zoom möte socionomprogrammets digitala avslutning

Socionomprogrammets digitala avslutning

Zoom möte socionomprogrammets digitala avslutningshögtid

Socionomprogrammets digitala avslutning

2021-01-22