Intresset för Jönköping Universitys utbildningar fortsatt stort

Den 15 april var sista ansökningsdag till utbildningar med start hösten 2021. Till Jönköping University (JU) har totalt 28 512 personer sökt program eller kurser, en ökning med 18 procent. Av dessa har 7 293 personer valt JU i förstahand, vilket innebär att JU ligger kvar på samma nivå som föregående år.

– Det är glädjande att vi behåller samma höga nivå av förstahandsansökningar till våra utbildningar som 2020. Siffrorna från UHR visar att JU:s största ökning i år, i antal förstahandssökande, är till sjuksköterskeprogrammet och civilekonomprogrammet, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University.

Nationellt har drygt 419 000 personer sökt till landets högskolor och universitet. Det är 12 000 personer fler än 2020 och en ökning med tre procent.

Vårdutbildningar mer populära

Sjuksköterskeprogrammet som ges vid Hälsohögskolan är det program där söktrycket ökar mest även i år. Sjuksköterskeprogrammet har 19 procent fler förstahandsansökningar i år och är således det program på JU som uppvisar den största ökningen i antal. Den mest populära utbildningen på avancerad nivå vid Hälsohögskolan är specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska.

Vid Högskolan för lärande och kommunikation har medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet och programmet Human Resources flest förstahandsansökningar. På avancerad nivå är Sustainable Communication det mest populära programmet.

Tekniska Högskolan har i år öppnat upp för ansökan till ett nytt civilingenjörsprogram i datateknik med start hösten 2021 och denna nysatsning har fallit mycket väl ut. Det program på grundnivå med flest förstahandsansökningar är grafisk design och webbutveckling. På avancerad nivå har Sustainable Building Information Management flesta förstahandsansökningar.

Civilekonomprogrammet som ges vid Jönköping International Business School (JIBS) är det program där söktrycket ökar mest på JIBS. Civilekonomprogrammet har ökat med 25 procent fler förstahandsansökningar i år. Engineering Management är det program på avancerad nivå som har flest förstahandsansökningar.

– Antagningen för den internationella rekryteringen är öppen till 2 maj, med sista dag att komplettera 15 maj. Intresset från internationella studenter är fortsatt stort för våra utbildningar. Under rådande omständigheter fortsätter vi att vidta flera åtgärder för att underlätta och möjliggöra för studenter att söka, tacka ja till sin plats, och kunna starta sina studier vid JU, säger Agneta Marell.

Jönköping University bedriver även yrkeshögskoleutbildning (YH) inom flera områden i samarbete med kommuner och branschorganisationer. YH-utbildningarnas innehåll och upplägg tas fram tillsammans med regionens företag för att förse arbetslivet med den kompetens de behöver. Söktrycket har ökat med 20 procent totalt för samtliga YH-utbildningar och den populäraste YH-utbildningen i år är Vårdadministration.

– Nu förbereder vi oss för att ge ett så bra välkomnande vi bara kan till en ny grupp av nyfikna studenter, avslutar rektor Agneta Marell.

Flest förstahandssökande – topp fem

Program på grundnivå

 • Sjuksköterskeprogrammet (samtliga orter)
 • Socionomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet
 • Grafisk Design och webbutveckling
 • Human Resources (samtliga inriktningar)

Program på avancerad nivå

 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
 • Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd
 • Engineering Management
 • Sustainable Building Information Management

Fristående kurser

 • Motivations- och emotionspsykologi
 • Projektledning
 • Videoredigering och rörlig bild
 • Specialpedagogik, grundkurs
 • Videoredigering i After Effects

Läs pressmeddelandet från UHR

För kontakt, hör av dig till vår presstjänst:

Mejl: press@ju.se
Telefon: 073- 910 17 53

2021-04-21