Läs en sommarkurs på Jönköping University

För andra året i rad erbjuder Jönköping University (JU) extrainsatta sommarkurser för att möjliggöra för när fler söker sig till studier på grund av den rådande situationen. JU har beviljats fler utbildningsplatser av regeringen.

Man som sitter med en laptop i gräset

Sommarkurserna kommer ges digitalt och är framtagna för att matcha den nuvarande arbetsmarknaden och för att underlätta för de som påverkats av den rådande situationen. Kurserna som erbjuds under sommaren är Anställningsbar - för ökad attraktivitet på arbetsmarknaden, Förbättringskunskap - att leda sig själv och andra, Strategic Human Resource Management, Studieförberedd - för att lyckas med akademiska studier, och Våld i nära relationer bland äldre.

Kvinna med mörkt hår i gul tröja

Malin Andersson (privat bild)

”Mycket intressanta föreläsare som gav ny kunskap”

Malin Andersson gick kursen Våld i nära relationer bland äldre förra sommaren. Hon arbetar som arbetskonsulent inom Eskilstuna kommun och valde kursen för att hon ville utöka sin kunskap inom området.

– Jag möter mycket människor i mitt yrke och efter att jag har gått kursen har jag fått utökad kunskap så jag är mer uppmärksam på olika symptom. Det var många intressanta föreläsare som gav mig mycket ny kunskap och det var också bra att kursen var på distans för jag hade möjlighet att arbeta samtidigt, säger Malin.

2021-05-20