Jönköping University utser mottagare av hederspriser

2021 års mottagare av Förtjänsttecknet, Per Risberg-stipendiet och Pedagogiska priset vid Jönköping University (JU) är nu utsedda. Förtjänsttecknet går till Dag Raudberget och Magnus Andersson, Per Risberg-stipendiet går till Nerrolyn Ramstrand och Pedagogiska priset går till Adele Berndt.

De tre priserna delas ut vid Akademisk högtid den 25 september 2021.

Förtjänsttecknet

Förtjänsttecknet ges till personer som gjort insatser av stor vikt för Jönköping University. Kommittén för utseende av mottagare av JU:s förtjänsttecken har valt att dela ut förtjänsttecknet 2021 till Dag Raudberget och Magnus Andersson, Tekniska högskolan, med följande motivering:

Dag Raudberget och Magnus Andersson är initiativtagarna till JU Solar Team, även kallat solbilsprojektet. Projektet har lyft fram JU som lärosäte i internationella och nationella sammanhang och är ett fantastiskt forum för samarbete mellan studenter från JU:s olika bolag. Studenterna får möjlighet att utveckla sina kompetenser i en unik miljö. Projektet bidrar också, genom sitt fokus på hållbarhet, till JU:s strategiska hållbarhetsarbete.

Dag och Magnus har medverkat till att JU vid fyra tillfällen deltagit vid World Solar Challenge (2013, 2015, 2017 och 2019). Två gånger har JU:s bil varit bland de tio bästa i världen. Ett fantastiskt resultat och ett resultat som står sig väl i den internationella konkurrensen.

Solbilsprojektet är också ett utomordentligt exempel där lärare vid JU ”utbildar med stort engagemang”, i linje med ytterligare en av JU:s strategier. Lärarnas initiativ och driv för att hålla ihop projektet är väl värt ett förtjänsttecken.

Stipendium till Per Risbergs minne

Stipendiet till Per Risbergs minne delas ut till en anställd vid JU som gjort en betydande insats för att stärka samverkan och internationalisering mellan JU och dess intressenter (näringsliv, offentliga organisationer). Kommittén för Per Risbergs Minnesfond har valt att dela 2021 års stipendium till Nerrolyn Ramstrand, professor vid Hälsohögskolan, med följande motivering:

Nerrolyn Ramstrand är en av nyckelpersonerna i Hälsohögskolans arbete med partnerskap gällande både näringsliv och offentliga aktörer. Det är inom området "Prosthetics and Orthotics" som Nerrolyn bidrar med aktuell forskning i projekt med både svenska och utländska företag.

Hennes forskningsområde har stor inverkan i samhället för att förbättra livet för personer med proteser, där hon aktivt involverar dessa personer i lösningarna. På den offentliga sidan har det bland annat varit ett mångårigt samarbete med den svenska polisen för att optimera bekvämlighet och funktion för deras utrustning.

Hon är också en profil för JU internationellt som deltagare och föreläsare i projekt med utländska universitet och internationella organisationer, bland annat WHO. Som rådgivare i internationaliseringsfrågor inom JU bidrar hon också till den internationella utvecklingen för hela JU och stärker varumärket för JU i den akademiska världen.

Nerrolyn är en stark ambassadör för Jönköping University och en förebild i sitt engagemang med omgivande samhälle.

Pedagogiska priset

Pedagogiska priset har syfte att främja, erkänna och belöna pedagogisk insats eller pedagogiskt ledarskap och delas ut till en anställd som med stor framgång ska ha uppnått något av följande:

  • Ökat förståelsen för ett ämne genom att sätta det i ett relevant sammanhang
  • Utvecklat eller vidareutvecklat ämnesdidaktiska metoder eller läromedel
  • Implementerat nya idéer för undervisning och lärande eller
  • Motiverat och engagerat till nya initiativ för att utveckla undervisningen

Nämnden för utbildning och forskarutbildning (NUF) har rangordnat och rektor har beslutat att dela ut det pedagogiska priset för 2020 till Adele Berndt, docent vid Jönköping International Business School, med följande motivering:

Adele Berndt har ökat förståelsen för ämnet marknadsföring genom att förtjänstfullt integrera forskning och case-metodik i undervisningen. Med nya idéer för undervisning och lärande har hon inspirerat sina kollegor. Adele uppmärksammas särskilt för sitt stora bidrag i omställningen till distansundervisning under 2020 och för mycket positiva omdömen från studenterna.

Artiklar om respektive pristagare kommer efter sommaren.

Läs mer om Akademisk högtid. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2021-06-04