Hälsohögskolan gav populär kurs för specialistläkare om döden och sköra äldre

Hur bemöter man sköra äldre med en eller flera diagnoser? Hur förmedlar man ett dödsbesked och de frågor som uppstår därikring? För sjätte året i rad kunde blivande specialistläkare fördjupa sig i ämnet under en fyradagars digital kurs på Hälsohögskolan, Jönköping University.

Den populära kursen ”Hemsjukvård och vård av sköra äldre” gavs i februari för sjätte gången som en specialistkompetenskurs på uppdrag av Socialstyrelsen och i samarbete mellan Hälsohögskolan och Region Jönköpings län. Kursen vänder sig till läkare inom främst geriatrik och allmänmedicin och berör hemsjukvårdens utveckling och organisation, skörhet hos äldre och näringstillstånd i åldrandet, döendet i åldrandet, läkemedelsfrågor i åldrandet och avser stärka läkarnas kompetens att arbeta med sköra äldre inom såväl hemsjukvård som på särskilt boende. I år hade man 40 deltagare.

Kursdeltagaren Julia Cederlund arbetar som ST-läkare i allmänmedicin i Kallinge, Blekinge;

- Det var en väldigt bra och viktig kurs med ett upplägg som man konkret kan ta med sig lärdomar ifrån till jobbet. Jag minns döden-dagen bäst. Hur man pratar om döden. Anhöriga brukar undra vad som rent praktiskt händer med kroppen efter döden och det var bra att gå igenom sådana saker.

Alla kursdeltagare fick i förväg skicka in frågor och exempel på patientfall som sedan följdes upp under dagarna. Det blev något konkret som deltagarna direkt kan använda i sitt arbete på hemmaplan. Kursen gavs på grund av pandemin digitalt, men det uppskattades.

- Det var bra med en digital kurs, det kan vara svårt att vara borta hemifrån fyra hela dagar, menar Julia Cederlund.

Daniel Gustafsson, överläkare Region Jönköpings län, var även i år ansvarig för kursen.

- En god palliativ vård innehåller mycket information, delaktighet för patienten och symtomlindring där läkaren har en viktig roll att bidra med ledarskap och kommunikation, inte bara den medicinska biten.

Söktrycket för ”Hemsjukvård och vård av sköra äldre” har ökat stadigt sedan 2017 och kursen får väldigt höga betyg i utvärderingen.

- Det goda ryktet verkar ha spridit sig i landet, vilket säkert också har bidragit till att vi har fler sökande för varje år, säger Daniel Gustafsson.

För mer information om ”Hemsjukvård och vård av sköra äldre”, kontakta Rosita Nyman tfn 070-4656852 eller via e-post Rosita.Nyman@ju.se

2022-03-01