Nominera till Årets alumner vid Jönköping University

För tredje året i rad uppmärksammar Jönköping University (JU) sina tidigare studenter genom att dela ut utmärkelsen Årets alumner. Ceremonin hålls den 3 oktober där en alumn från varje fackhögskola och Jönköping University Enterprise (JUE) kommer att prisas. Nominera din favorit senast 12 maj.

Priset ska gå till alumner som gjort betydande prestationer inom sin yrkesroll eller som privatperson. Det kan till exempel handla om entreprenörskap och innovation, samverkan, samhällsengagemang eller en viktig kulturgärning.

Nominera din favorit senast den 12 maj

Texten Årets Alumner

Både personal, studenter och allmänheten är välkomna att nominera sin favorit. Utmärkelsen delas ut till en alumn från Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School, Tekniska högskolan och Jönköping University Enterprise vid ceremonin den 3 oktober.

Kriterier som tas i beaktande är följande:

  • Alumnen ska ha fullgjort och avslutat en utbildning inom något av bolagen vid JU
  • Alumnen har presterat något utöver det vanliga i sin karriär, i ett särskilt engagemang eller något som är värt att uppmärksamma och som har koppling till JU:s vision och ledord. Det kan till exempel handla om entreprenörskap och innovation, samverkan, samhällsengagemang eller en viktig kulturgärning
  • Alumnen har ett intresse av att vara ambassadör för JU och en förebild för nuvarande och framtida studenter
  • Meriterande är om alumnen varit engagerad i JU:s verksamhet eller Studentkåren

Förra årets vinnare

Hälsohögskolan: Eva-Karin Hultgren

Högskolan för lärande och kommunikation: Lovisa Lidåker

Jönköping International Business School: Charlotte Amnebjer Nordqvist

Jönköping University Enterprise: Sueun Jeon

Tekniska Högskolan: Lina Horndahl

2023-05-03